Slovenská filmová databáza
 1. Bienále ilustrácií

  Podnázov
  Bratislava '69
  Réžia
  Kubenko, Vlado
  Rok výroby
  1969
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (11 min. 43 sek.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Vlado Kubenko; kamera, Jozef Grussmann; hudba, Roman Berger ; dramaturgia, Pavol Sýkora ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; odborná spolupráca, Dušan Roll
  Účinkujúci
  interpret komentára, Gustáv Valach
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o II. bienále ilustrácií detskej literatúry v Bratislave 1969.
  PH – názov podujatia
  Bienále ilustrácií Bratislava (2. : Bratislava (Slovensko) : 1969)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  kultúra
  výtvarné umenie
  knižné ilustrácie
  detská literatúra
  výstavy ilustrácií
  výtvarné súťaže
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  objednávkové filmy
  propagačné filmy
  filmy o umení
  filmové reportáže
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19691003
  rozpočet v sume 135.936,- Kčs
  prvý filmovací deň 19691006
  posledný filmovací deň 19691017
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19691016(?)
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19691201
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19691202
  Rozpočet nemeckej jazykovej verzie: 22.250,- Kčs (spolu s nemeckou jazykovou verziou filmu Bienále ilustrácií Bratislava z roku 1967)
  1. kombinovaná kópia nemeckej jazykovej verzie vytvorená dňa: 19710324
  1. kombinovaná kópia nemeckej jazykovej verzie schválená dňa: 19710324
  Nemecká jazyková verzia odovzdaná objednávateľovi dňa: 19710324
  Poznámky
  Film bol vyrobený aj v anglickej a v nemeckej jazykovej verzii.
  Anglická jazyková verzia filmu: réžia, Vlado Kubenko ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, Štefan Hostok.
  Nemecká jazyková verzia filmu: réžia, Vlado Kubenko ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Vojtech Mladý ; interpret komentára, František Gervai.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi scenára, autorovi komentára a o interpretovi komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje sú spoločné pre slovenskú a anglickú jazykovú verziu filmu.

  Vyrobilo Štúdio krátkych filmov.
  Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Anglická a nemecká jazyková verzia filmu vyrobená pre Slovenské ústredie knižnej kultúry Bratislava.
  Variant názvu
  súbežný názov: Biennale of illustrations : Bratislava '69 [eng]súbežný názov: Biennale d’illustrations : Bratislava '69 [fre]súbežný názov: Biennale der Illustrationen : Bratislava '69 [ger]súbežný názov: Bienal de ilustraciones : Bratislava '69 [spa]súbežný názov: Bienale illjustracii : Bratislava '69 [rus]súbežný názov: Биенале иллюстрации : Bratislava '69 [rus]
  Bienále ilustrácií Bratislava '1969 7
  Názov diela (heslo)
  Bienále ilustrácií [film] (1969)
  Štáb
  Réžia: Vlado Kubenko
  Námet: Vlado Kubenko
  Scenár: Vlado Kubenko
  Autor komentára: Vlado Kubenko
  Kamera: Jozef Grussmann
  Hudba: Roman Berger
  Dramaturgia: Pavol Sýkora
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Vojtech Mladý
  Odborná spolupráca: Dušan Roll
  Interpret komentára: Gustáv Valach
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Katalogizácia
  SFU, 22.03.2005 ; AACR2 (rev.11.02.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Bienále ilustrácií

  Heslo

  Bienále ilustrácií [film] (1969)
  Katalóg SFÚ
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (4) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (2) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza