Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Polakovičová, Viera
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1974
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (20 min. 50 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, autor komentára, Viera Polakovičová; kamera, Stanislav Doršic; hudba, Svetozár Stračina ; dramaturgia, Marcela Jurovská [Marcela Plítková] ; strih, Čestmír Církva ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Ľubomír Holec ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Miroslav Šmíd
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Jela Lukešová, Ladislav Chudík
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film o hrdinstve žien z Čierneho Balogu v období oslobodzovacích bojov, keď ich muži odišli bojovať do hôr a všetky starosti s hodpodárstvom i osud partizánov ležali na nich.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  dejiny Slovenska
  ženy
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  Slovenské národné povstanie, 1944
  rodinné domy
  dediny
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  filmové portréty
  krátkometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Čierny Balog-okolie (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19740315
  rozpočet v sume 209.113,- Kčs
  prvý filmovací deň 19740326
  posledný filmovací deň 19740419
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19740507
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19740628
  Poznámky
  Pred úvodnými titulkami text: Dostalo sa nám cti bojovať spolu s ostatnými za pravdu a právo, proti násiliu, lži a krivde. Z KRONIKY Petra Jilemnického.
  Pred záverečnými titulkami text: Boli sme tu len my, jednoduchí ľudia, robili sme to, čo sme robiť museli. Dnes, keď sa na to dívame z istého odstupu, mnohé činy zdajú sa byť hrdinstvá. Nech to budúcnosť rozsúdi. Peter Jilemnický - KRONIKA.

  Názov filmu, rok výroby a meno režiséra overené z titulkov filmu.
  Údaje o autorovi komentára a o interpretoch komentára doplnené podľa výrobného listu.
  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  V kinodistribúcii uvedený pred dlhometrážnym filmom Cesta ženy (r. D. Kodaj, 1974).

  Spracovali Laboratóriá Bratislava-Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Názov diela (heslo)
  Baločanky [film] (1974)
  Štáb
  Réžia: Viera Polakovičová
  Námet: Viera Polakovičová
  Scenár: Viera Polakovičová
  Autor komentára: Viera Polakovičová
  Kamera: Stanislav Doršic
  Hudba: Svetozár Stračina
  Dramaturgia: Marcela Plítková
  Strih: Čestmír Církva
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Ľubomír Holec
  Interpreti komentára: Jela Lukešová; Ladislav Chudík
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Miroslav Šmíd
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Katalogizácia
  SFU, 11.03.2005 ; AACR2 (rev.20.05.2016)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Baločanky

  Heslo

  Baločanky [film] (1974)
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotografie z filmu
  (6) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (8) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza