Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Majerčík, Anton
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1981
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (74 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Anton Majerčík; námet, Ľudo Ondrejov (voľne na motívy novely Noční vtáci sa navštevujú); scenár, Štefan M. Sokol; kamera, Alojz Hanúsek; hudba, Svetozár Štúr ; II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich ; dramaturgia, Peter Kováčik ; architekt, Miloš Kalina ; návrhy kostýmov, Danica Vodová ; masky, Anna Hroššová ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Alexej Artim ; pomocný režisér, Ivan Korim ; druhý kameraman, Ján Magdolen ; asistent kamery, Viktor Fančovič ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; výprava, Viliam Paušek ; kostýmy, Zdena Bočánková ; zástupca vedúceho výroby, Ján Gašparec ; asistent výroby, Boris Bohata ; skript, Magda Bebjaková
  Účinkujúci
  herci: Vlado Müller (spisovateľ), Miriam Vránová (Javala), Viliam Polónyi (Pľuvanec) Andrea Timková (Petra), Anton Trón (chatár), Jozef Šimonovič (chatár), František Výrostko (chatár), Anton Šulík (horár), Jana Nagyová (česká študentka), Danica Juríčková (česká študentka), Marta Sládečková (oživovateľka), Ingrid Žirková [Ingrid Filanová] (nevesta), Jozef Krivička (svadobčan), Peter Staník (svadobčan), Juraj Oravec (mladík), Michal Gučík (mladík), František Papp (predák), Soňa Ulická (česká lekárka), Ľubomír Paulovič (gitarista), Milan Fiabáne (pedagóg), Emília Došeková (horárka), Tomáš Gašparec (dieťa horára), Dana Hlušková (dieťa horára), Zuzana Kováčová (dieťa horára), Marek Hanúsek (dieťa horára), Martin Zapletal (dieťa horára), Igor Pogran (dieťa horára), Etela Kucmanová (matka), Jozef Husár (inštruktor), Helena Húsková (lekárka), Rudolf Serina (turista), Žofia Martišová (gazdiná), Benjamín Michalský (drevorubač), Juraj Kováč (drevorubač), Anna Balčíková (kuchárka), Viktor Blaho (lekár), Mária Hojerová (starena), Naďa Hejná (starena), František Hudek (čašník), Ján Pelech (tulák), Ľudmila Swanová (dievča na ulici), Daniela Šošková (dievča z kuchyne), Emil Tomaščík (muž v dome), Nicole Zábrodská (dublérky Miriam Vránovej)
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Baladický príbeh starnúceho spisovateľa, ktorý prežíva obdobie tvorivej krízy umocnenej aj zlým zdravotným stavom. Východisko z tejto životnej situácie nachádza v návrate do rodných hôr. Voľne na motívy novely Ľuda Ondrejova Noční vtáci sa navštevujú.
  Ballad-like story of an aging writer undergoing a period of lack of inspiration, a creativity crisis deepened by his poor health. Moving back to the mountains of his youth is the only way out of his situation he can see.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Zázrivá (Slovensko)
  Vrátna dolina (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Donovaly (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19801017
  technický scenár schválený dňa 19801120
  zaradenie do výroby dňa 19801218
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19810121
  rozpočet v sume 5.078.471, - Kčs, v tom zisková prirážka: 755.106, - Kčs
  prvý filmovací deň 19810127
  posledný filmovací deň 19810410
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19810427
  film schválený z dvoch pásov dňa 19810626
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19810717
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19810720
  premiéra 19820121 (Bratislava, Dom ROH)
  Poznámky
  Vo filme sa hovorí slovensky a česky.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba - Bratislava nositeľka Radu práce spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 19 min. 08 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 4 min. 23 sek.
  Variant názvu
  Noční vtáci 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The night bird [eng]
  preklad názvu: Komóly játékok [hun]
  preklad názvu: Noční pták [cze]
  Názov diela (heslo)
  Vták nociar [film] (1981)
  Štáb
  Réžia: Anton Majerčík
  Autor literárnej predlohy: Ľudo Ondrejov
  Scenár: Štefan Martin Sokol
  Kamera: Alojz Hanúsek
  Hudba: Svetozár Štúr
  Dramaturgia: Peter Kováčik
  Architekt: Miloš Kalina
  Návrhy kostýmov: Danica Vodová
  Umelecký maskér: Anna Hroššová
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Alexej Artim
  Pomocná réžia: Ivan Korim
  Druhý kameraman: Ján Magdolen
  Asistent kamery: Viktor Fančovič
  Vedúci výpravy: Viliam Paušek
  Kostymér: Zdenka Bočánková
  Zástupca vedúceho výroby: Ján Gašparec
  Asistent výroby: Boris Bohata
  Skript: Magda Bebjaková
  Tvorivá skupina: II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Vlado Müller | spisovateľ
  Miriam Vránová | Javala
  Viliam Polónyi | Pľuvanec
  Andrea Timková | Petra
  Anton Trón | chatár
  Jozef Šimonovič, ml. | chatár
  František Výrostko | chatár
  Anton Šulík | horár
  Jana Nagyová | česká študentka
  Danica Juríčková | česká študentka
  Marta Sládečková | oživovateľka
  Ingrid Filanová | nevesta
  Jozef Krivička | svadobčan
  Peter Staník | svadobčan
  Juraj Oravec | mladík
  Michal Gučík | mladík
  František Papp | predák
  Soňa Ulická | česká lekárka
  Ľubomír Paulovič | gitarista
  Milan Fiabáne | pedagóg
  Emília Došeková | horárka
  Tomáš Gašparec | dieťa horára
  Dana Hlušková | dieťa horára
  Zuzana Kováčová | dieťa horára
  Marek Hanúsek | dieťa horára
  Martin Zapletal | dieťa horára
  Igor Pogran | dieťa horára
  Etela Kucmanová | matka
  Jozef Husár | inštruktor
  Helena Húsková | lekárka
  Rudolf Serina | turista
  Žofia Martišová | gazdiná
  Benjamín Michalský | drevorubač
  Juraj Kováč | drevorubač
  Anna Balčíková | kuchárka
  Viktor Blaho | lekár
  Mária Hojerová | starena
  Naďa Hejná | starena
  František Hudek | čašník
  Ján Pelech | tulák
  Ľudmila Swanová | dievča na ulici
  Daniela Šošková | dievča z kuchyne
  Emil Tomaščík | muž v dome
  Nicol Zábrodská | dablérka Miriam Vránovej
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.14.06.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Vták nociar

  Heslo

  Vták nociar [film] (1981)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - umelecká literatúra
  (1) - albumy filmových fotografií
  (2) - distribučné fotografie
  (2) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (2) - diapozitívy fotografií z filmu
  (8) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (3) - plagáty podujatia
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (8) - články
  (3) - filmové kópie (distribučné)
  (12) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza