Slovenská filmová databáza
 1. Utekajme, už ide!

  Réžia
  Rapoš, Dušan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1986
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (84 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, spolupráca na scenári, Dušan Rapoš; námet, scenár, Jozef Slovák, Jozef Heriban; kamera, Vladimír Ješina; hudba, Dušan Rapoš, Jozef Slovák ; II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci, Peter Jaroš ; dramaturgia, Jozef Paštéka ; architekt, Roman Rjachovský ; návrhy kostýmov, Tatiana Balkovicová ; masky, Juraj Steiner ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Ján Tomaškovič ; pomocná režisérka, Katarína Jánossyová ; asistent réžie, Ivo Tomeček ; asistent kameramana, Ján Magdolen ; asistent kamery, Ján Bronček ; nahrala, Slovenská filharmónia, Štúdiová skupina Ľudovíta Beladiča ; dirigent, Peter Cón ; asistentka architekta, Viera Dekišová ; výprava, Vladimír Matúš ; vedúca kostymérka, Júlia Morvicová ; zástupcovia vedúceho výroby, Milan Mader, Rudolf Fricman ; asistenti výroby, Ondrej Jurák, Radoslav Siváček ; skript, Eva Dutková ; hlavný osvetľovač, Ambróz Serina ; spolupracovali, Juraj Solan, Marcela Rajchlová [Marcela Burianková], Darina Ivanická, Eva Mrázová, Kvetoslava Adámková, Ľudmila Goldschmidtová, Juraj Kriha, Mikuláš Ricotti ml., Karol Zelenay, Dušan Králik, Alexander Hodina, Alexander Gerič, Pavol Kováč, Eva Kramárová [Eva Domoráková], Terézia Ondrusová, Gustáv Čížek, Richard Esterle, Vladimír Kýbl, František Hulák, Peter Šebesta, Naďa Marákyová, Miroslav Mizera, Ján Gašparovič
  Účinkujúci
  herci: Marián Zednikovič (Dodo Sysel), Zuzana Bydžovská (Syslová), Milan Lasica (doktor Mahm), Andrej Hryc (Hadži Emi Harajdí Rawall), Milan Kiš (Jarko), Jiří Menzel (zverolekár), Tomáš Zednikovič (Dodo Sysel ml.), Slávka Šabová (Andrejka Syslová), Július Satinský (detektív), Miroslav Noga (Gabo), Mariana Domšicová (Jariabková, nahovorila Zora Kolínska), Marta Černická (zákazníčka), Eva Mária Chalupová (hosteska), Katarína Šugárová (Jana, nahovorila Zuzana Tlučková), Valéria Kelecsényiová (Andrea, nahovorila Zuzana Frenglová), Ladislav Gerendáš (Šaňo Fabián), Nora Kuželová (Fabiánová), Vlasta Rigová (babka Fabiánová, nahovorila Mária Hajková), Štefan Rigo (dedo Fabián, nahovoril Viktor Blaho), Dušan Rigo (Fabián), Ján Šarközi (Fabián), Júlia Šarköziová (Fabiánová), Eva Izáková (Jana), Peter Šimun (šedivý muž), Ján Géc (nosič nábytku), Peter Cón (dirigent), Alena Heribanová (konferencierka), Vladimír Zimmer (chudorľavý muž), Karol Čálik (predseda SBD), Ladislav Scholtz (vysoký muž), Ľudovít Reiter (poštár), Mária Hájková (predavačka), Ján Melkovič (parašutista), Libor Matušík (silný muž), Margaréta Lopatová (starenka), Jarmila Karasová (mladá žena), Mária Zimmer, Gabriel Halmo, Dagmar Hodinárová
  Jazyk
  slovenčina, čeština, angličtina, taliančina
  Anotácia
  Komédia o ľudskom šťastí, indickej mágii a manželskej nevere. Príbeh o bytových problémoch manželov Syslovcov, ktorí jedného dňa vyriešia svoju situáciu prebúraním sa do susedovho komfortného bytu, z ktorého si požičiavajú nielen štvorcové metre, ale aj osobné veci jeho majiteľa.
  A comedy about happiness, Indian magic and adultery. One day Mr and Mrs Sysel happen to solve the problem of lacking enough room in their tiny flat. They break through the wall into their neighbour's comfortable flat, from which they borrow not only additional square feets of space, but things of his personal property as well.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  komédie
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Horný Smokovec (Mesto Vysoké Tatry, Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19830928
  technický scenár schválený dňa 19860414
  zaradenie do výroby dňa 19860421
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19860610
  rozpočet v sume 4.644.119, - Kčs, v tom zisková prirážka: 677.631, - Kčs
  prvý filmovací deň 19860528
  posledný filmovací deň 19860725
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19860919
  film schválený z dvoch pásov dňa 19861107
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19861120
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19861124
  Poznámky
  Ocenenie: Hlavní cena Zlatý Prim: Dušan Rapoš za film Utekajme, už ide! - 9. festival české a slovenské filmové veselohry Nové Město nad Metují 1987
  Ocenenie: Cena mesta Senice filmu Utekajme, už ide! - 38. filmový festival pracujúcich - leto 1987
  Ocenenie: Osobitné čestné uznanie za zdarný posun v žánri slovenskej komédie, najmä ideové zameranie na aktuálnu tematiku, odhaľujúci črty malomeštiactva a konzumného spôsobu života - 25. festival českých a slovenských filmov Bratislava 1987
  Ocenenie: Prvé miesto v čitateľskej ankete časopisu Film a divadlo „Komu dáte svoj hlas?" o najlepší film zo slovenských filmov vyrobených v roku 1986 (udelené v roku 1987)
  Ocenenie: Čestné uznání filmu Utekajme, už ide režiséra Dušana Rapoše za obohacení komediálního žánru - 21. filmový festival mladých Trutnov 1988
  Ocenenie: Marián Zednikovič - víťaz čitateľskej ankety časopisu Film a divadlo „Komu dáte svoj hlas?“ o najpopulárnejšieho herca zo slovenských filmov vyrobených v roku 1986 (udelené v roku 1988)
  Ocenenie: Diplom za účasť / Diploma pela sua participação no Festival - 9. medzinárodný festival fantastických filmov Fantasporto Porto 1989 (Portugalsko) / 9. Fantasporto - Festival Internacional de Cinema Fantástico do Porto 1989

  Vo filme sa hovorí slovensky, česky, anglicky a taliansky. Film neobsahuje preklad cudzojazyčných dialógov do slovenčiny (podtitulky).

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 28 min. 33 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 24 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Run, he is coming! [eng]
  preklad názvu: He is coming, let us run! [eng]
  preklad názvu: Let's run, he is coming! [eng]
  preklad názvu: Meneküljünk, már megy [hun]
  preklad názvu: Fuggiamo, sta arrivando! [ita]
  preklad názvu: Corriamo, sta arrivando! [ita]
  preklad názvu: Courons, il vient! [fre]
  preklad názvu: Pobežali, uže idet! [rus]
  preklad názvu: Corramos, ya viene! [spa]
  Názov diela (heslo)
  Utekajme, už ide! [film] (1986)
  Štáb
  Réžia: Dušan Rapoš
  Námet: Jozef Slovák; Jozef Heriban
  Scenár: Jozef Slovák; Jozef Heriban
  Spolupráca na scenári: Dušan Rapoš
  Kamera: Vladimír Ješina
  Hudba: Dušan Rapoš; Jozef Slovák
  Dramaturgia: Jozef Paštéka
  Architekt: Roman Rjachovský
  Návrhy kostýmov: Tatiana Balkovicová
  Umelecký maskér: Juraj Steiner
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Ján Tomaškovič
  Pomocná réžia: Katalin Jánosy
  Asistent réžie: Ivo Tomeček
  Asistent kameramana: Ján Magdolen
  Asistent kamery: Ján Bronček
  Asistent architekta: Viera Dekišová
  Vedúci výpravy: Vladimír Matúš
  Vedúci kostymér: Júlia Morvicová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Milan Mader; Rudolf Fricman
  Asistenti výroby: Ondrej Jurák; Radoslav Siváček
  Skript: Eva Dutková
  Hlavný osvetľovač: Ambróz Serina
  Spolupracovali: Juraj Solan; Marcela Burianková; Darina Ivanická; Eva Mrázová; Kvetoslava Adámková; Ľudmila Goldschmidtová; Juraj Kriha; Mikuláš Ricotti, ml.; Karol Zelenay; Dušan Králik; Alexander Hodina; Alexander Gerič; Pavol Kováč; Eva Domoráková; Terézia Ondrusová; Gustáv Čížek; Richard Esterle; Vladimír Kýbl; František Hulák; Peter Šebesta; Naďa Marákyová; Miroslav Mizera; Ján Gašparovič
  Tvorivá skupina: II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Peter Jaroš
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Peter Cón
     Hudbu nahral: Slovenská filharmónia; Štúdiová skupina Ľudovíta Beladiča
  Účinkujúci – odkazy
  Marián Zednikovič | Dodo Sysel
  Zuzana Bydžovská | Syslová
  Milan Lasica | doktor Mahm
  Andrej Hryc | Hadži R. Rawal
  Milan Kiš | Jarko
  Jiří Menzel | zverolekár
  Tomáš Zednikovič | Dodo Sysel ml.
  Slávka Šabová | Andrejka Syslová
  Július Satinský | detektív
  Miroslav Noga | Gabo
  Mariana Domšicová | Jariabková (hlas: Zora Kolínska )
  Marta Černická | zákazníčka
  Eva Mária Chalupová | hosteska
  Katarína Šugárová | Jana (hlas: Zuzana Tlučková )
  Valéria Kelecsényiová | Andrea (hlas: Zuzana Frenglová )
  Ladislav Gerendáš | Šaňo Fabián
  Eleonóra Kuželová | Fabiánová
  Vlasta Rigová | babka Rigová (hlas: Mária Hájková )
  Štefan Rigo | dedo Fabián (hlas: Viktor Blaho )
  Dušan Rigo | Fabián
  Ján Šarközi | Fabián
  Júlia Šarköziová | Fabiánová
  Eva Izáková | Jana
  Peter Šimun | šedivý muž
  Ján Géc | nosič nábytku
  Peter Cón | dirigent
  Alena Heribanová | konferencierka
  Vladimír Zimmer | chudorľavý muž
  Karol Čálik | predseda SBD
  Ladislav Scholtz | vysoký muž
  Ľudovít Reiter | poštár
  Mária Hájková | predavačka
  Ján Melkovič | parašutista
  Libor Matušík | silný muž
  Margaréta Lopatová | starenka
  Jarmila Karasová | mladá žena
  Mária Zimmer
  Gabriel Halmo
  Dagmar Hodinárová
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.18.10.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ug0u
  Kategória
  hraný film
  Utekajme, už ide!

  Video

  Heslo

  Utekajme, už ide! [film] (1986)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (3) - distribučné fotografie
  (2) - fotografie z filmu
  (1) - diapozitívy fotografií z filmu
  (9) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (2) - leták
  (2) - kompaktné disky (CD)
  (6) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (podujatia)
  (1) - námety
  (1) - filmové poviedky
  (2) - literárne scenáre
  (3) - explikácie (príprava filmu)
  (13) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (5) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (5) - zmluvy (príprava filmu)
  (26) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (3) - technické scenáre
  (1) - explikácie (výroba filmu)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (60) - denné správy o realizácii filmu
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (4) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (45) - články
  (10) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (23) - filmové nosiče (archívne)
  (2) - digitálne nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza