Slovenská filmová databáza
 1. Prípad Barnabáš Kos

  Réžia
  Solan, Peter
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1964
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (92 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, spolupráca na scenári, Peter Solan; námet, Peter Karvaš (poviedka Barnabáša Kosa vzostup a pád zo zbierky Čert nespí); scenár, Peter Karvaš, Albert Marenčin; kamera, Tibor Biath; hudba, Pavol Šimai s použitím skladieb Petra Iľjiča Čajkovského, Antonína Dvořáka, Franza Liszta, Jána Cikkera a iných ; II. tvorivá skupina Ján Mináč - Juraj Král ; architekt, Ivan Vaníček ; návrhy kostýmov, Ferdinand Konček ; umelecký maskér, Michal Jurkovič ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Ondrej Polomský ; vedúci výroby, Gejza Maráky ; pomocná réžia, Jozef Šafarka ; asistentka réžie, Eva Trnková [Eva Štefankovičová] ; asistent kamery, Fridrich Urban ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Milivoj Uzelac ; asistentka architekta, Oľga Maiová ; výprava, Mikuláš Vida ; kostýmy, Štefan Koller ; asistenti strihu, Vincenta Mihalovičová, Pavol Lauko ; zvukové efekty, Bohumír Brunclík ; zástupca vedúceho výroby, Emil Bandík ; zástupca vedúceho výroby (hospodárska výroba), Tomáš Valovič ; rekvizitár, Rudolf Klučka ; skript, Viera Pišútová ; hlavný osvetľovač, Július Mladý ; spolupracovali, Alena Breceljová, František Fáber, Vincent Fodor, M. Hurtig, Michal Kukumberg, H. Meisnerová, Jolana Reinthalová, Alexander Zeman
  Účinkujúci
  herci: Josef Kemr (Barnabáš Kos, nahovoril Ivan Krivosudský), Jarmila Košťová (sekretárka Julka), Milivoj Uzelac (dirigent Ruman, nahovoril Michal Belák), Josef Bartl (dirigent Mečík), Ján Bzdúch (hudobný skladateľ Anton Greguš), Hana Sarvašová (Gregušová), Viliam Polónyi (trubkár Gajdoš), Eduard Grečner (hudobný skladateľ Soviar), Jozef Hanúsek (opitý muž na ulici), Naďa Hejná (Ružičková, nahovorila Oľga Adamčíková), Dagmar Kákošová (Anka Vavrečková), Jindřich Láznička (muž čakajúci v rade na pošte), Jaroslav Rozsíval (súdruh Vavro), Anton Trón (súdruh Vavruš), Jaroslav Vrzala (súdruh Vavrík), Zoltán Sačarovský (čašník), Nina Doktorová (sekretárka), Helena Paulíny-Tóthová (žena pred obchodom)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Satirická tragikomédia pranierujúca malomeštiacke prežitky, pokrytectvo a intrigánstvo. Barnabáš Kos, trianglista veľkého symfonického orchestra, je nečakane menovaný za jeho riaditeľa. Skromný hudobník sa spočiatku bráni, no čoskoro pochopí, akými pravidlami sa riadi mechanizmus kariéry, ku ktorému nevyhnutne patrí pochlebovanie a šplhúnstvo jeho kolegov. Filmová adaptácia poviedky Petra Karvaša Barnabáša Kosa vzostup a pád zo zbierky Čert nespí.
  A satirical tragicomedy criticising hypocrisy, intrigues and provincial life-style. Barnabáš Kos is the triangle player in a big symphony orchestra who is unexpectedly appointed its director. The modest musician resists but soon he realizes what kinds of behaviour form the inevitable rules governing people's careers.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  satirické tragikomédie
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19640302
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19640707 (rozpočet vypracovaný), 19640721 (rozpočet schválený)
  rozpočet v sume 2.837.224, - Kčs
  prvý filmovací deň 19640714 (ateliér)
  posledný filmovací deň 19641014
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19641027
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19641215
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19641217
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19641230
  premiéra 19650319 (kino Slovan, Bratislava)
  19640306 (prvá pracovná porada)
  Poznámky
  Identifikácia hercov ukončená.

  Niektoré funkcie tvorcov neuvedené v titulkoch doplnené podľa návrhu rozpočtu z dokumentácie k výrobe filmu - Pavol Lauko, Tomáš Valovič, Rudolf Klučka.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobilo Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba Tvorivá skupina dr. J. Mináč - Juraj Král Ateliéry a laboratóriá.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Kde je Barnabáš Kos? 2
  Prípad Barnabáša Kosa 2
  Barnabáš Kos 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The Barnabáš Kos case [eng]
  preklad názvu: Barnabáš Kos - eset [hun]
  Názov diela (heslo)
  Prípad Barnabáš Kos [film] (1964)
  Štáb
  Réžia: Peter Solan
  Autor literárnej predlohy: Peter Karvaš
  Scenár: Peter Karvaš; Albert Marenčin
  Spolupráca na scenári: Peter Solan
  Kamera: Tibor Biath
  Hudba: Pavol Šimai
  Architekt: Ivan Vaníček
  Návrhy kostýmov: Ferdinand Konček
  Umelecký maskér: Michal Jurkovič
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Ondrej Polomský
  Vedúci výroby: Gejza Maráky
  Pomocná réžia: Jozef Šafarka
  Asistent réžie: Eva Štefankovičová
  Asistent kamery: Fridrich Urban
  Asistent architekta: Oľga Maiová
  Vedúci výpravy: Mikuláš Vida
  Kostymér: Štefan Koller
  Asistenti strihu: Vincenta Mihalovičová; Pavol Lauko
  Zvukové efekty: Bohumír Brunclík
  Zástupca vedúceho výroby: Emil Bandík
  Zástupca vedúceho výroby (hospodárska výroba): Tomáš Valovič
  Rekvizity: Rudolf Klučka
  Skript: Viera Pišútová
  Hlavný osvetľovač: Július Mladý
  Spolupracovali: Alena Breceljová; František Fáber; Vincent Fodor; M. Hurtig; Michal Kukumberg; H. Meisnerová; Jolana Kalamárová; Alexander Zeman
  Tvorivá skupina: II. tvorivá skupina Ján Mináč - Juraj Král
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Milivoj Uzelac
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Josef Kemr | Barnabáš Kos (hlas: Ivan Krivosudský )
  Jarmila Košťová | sekretárka Julka
  Milivoj Uzelac | dirigent Ruman (hlas: Michal Belák )
  Josef Bartl | dirigent Mečík
  Ján Bzdúch | hudobný skladateľ Anton Greguš
  Hana Sarvašová | Gregušová
  Viliam Polónyi | trubkár Gajdoš
  Eduard Grečner | hudobný skladateľ Soviar
  Jozef Hanúsek | opitý muž na ulici
  Naďa Hejná | Ružičková (hlas: Oľga Adamčíková )
  Dagmar Kákošová | Anka Vavrečková
  Jindřich Láznička | muž čakajúci v rade na pošte
  Jaroslav Rozsíval | súdruh Vavro
  Anton Trón | súdruh Vavruš
  Jaroslav Vrzala | súdruh Vavrík
  Zoltán Sačarovský | čašník
  Nina Doktorová | sekretárka
  Helena Paulíny-Tóthová | žena pred obchodom
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.21.02.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugp1
  Kategória
  hraný film
  Prípad Barnabáš Kos

  Video

  Heslo

  Prípad Barnabáš Kos [film] (1964)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - umelecká literatúra
  (1) - fotografie z nakrúcania filmu
  (2) - distribučné fotografie
  (752) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (5) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - leták
  (3) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (3) - literárne scenáre
  (12) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (3) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (8) - zmluvy (príprava filmu)
  (34) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (2) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (2) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (128) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (10) - filmové nosiče (archívne)
  (2) - digitálne nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (2) - podujatia
Slovenská filmová databáza