Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Záhon, Zoro
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1981
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (91 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Zoro Záhon; námet, Ladislav Ballek (román Pomocník); scenár, Ondrej Šulaj; kamera, Jozef Šimončič; hudba, Svetozár Štúr ; II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich ; dramaturgia, Monika Gajdošová, Slavomír Rosenberg ; architekt, Ivan Kot ; návrhy kostýmov, Milan Čorba ; masky, Anna Hroššová ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, József Áhel, Alojz Mäsiar ; pomocný režisér, Katalin Jánosy ; druhý režisér, Adolf Lachkovič ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; výprava, Vojtech Brázdovič ; kostýmy, Júlia Morvicová ; zástupcovia vedúceho výroby, Ján Loučičan, Jozef Hacaj st. ; asistent výroby, Viliam Richter ; skript, Eva Bitvaiová ; fotograf, Elena Hríbiková [Elena Považanová] ; odborná spolupráca, Vojtech Dangl ; spolupracovali, Milan Kovačič, František Minarovič, Marián Bielik, Dezsö Jutasi, I. Bucsi, L. Balázs
  Účinkujúci
  herci: Elo Romančík (Štefan Riečan), Gábor Koncz (Volent Lančarič), Ildikó Pécsi (Riečanová), Marta Sládečková (Eva Riečanová), Margaréta Lopatová (Margita), József Ropog (Török), Roman Mecnarowski (Blaščák), Milan Kiš (Filadelfi), Štefan Kožka (Kuki), Ivan Mistrík (predseda Miestneho národného výboru Dobrík), Hana Talpová (Vilma), Hana Gregorová (Agáta), Jenö Siposs (Kanta), Ivan Matulík (Pataki), Ica Némethová (Tischlerová), Nora Bobrovská (Nela), Vladimír Zimmer (Sütö), Július Satinský (Bielik), Pavol Polčic (Cigi), Karol Spišák (Polgár), Marta Kopanická (Klára), Štefan Pillanka (Gábor), Alena Fabiánová (žena v obchode), Ján Géc (smetiar), Jozef Belan (gróf Mandarín), František Škreko (žandár), Igor Čillík (poručík), Jozef Husár (rotmajster), Ria Paldiová (žena), Viera Hladká (žena), Bronislav Koreň (muž), Svetozár Štúr (hudobník), Zoltán Janikovič (hudobník), Vojtech Kovács (hudobník)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Dramatický osud slovenského mäsiara, bývalého odbojára a poctivého človeka, ktorý po vojne prevezme na južnom Slovensku veľké prosperujúce mäsiarstvo bývalého kolaboranta. Prevezme s ním aj pomocníka Volenta, ktorého nečestné praktiky prinesú síce rodine bohatstvo, ale aj morálny rozvrat. Filmová adaptácia rovnomenného románu Ladislava Balleka.
  A drama of a Slovak butcher - a former anti-fascist fighter and a virtuous man who takes over a butchery in Southern Slovakia after the war. Together with a big prosperous business which belonged to a former Nazi collaborant the butcher gets an assistant whose dishonest activities bring wealth but also a moral decay of the family.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  filmové drámy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Leopoldov (Slovensko)
  Bratislava-okolie (Slovensko)
  Ostrihom (Maďarsko)
  Ráb (Maďarsko)
  Budapešť (Maďarsko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19800819
  zaradenie do výroby dňa 19810119
  prvý filmovací deň 19810310
  posledný filmovací deň 19810909
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19811126
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19811128
  Poznámky
  Ocenenie: Národná cena SSR za rok 1980 Ladislavovi Ballekovi za román Pomocník (udelená v roku 1980)
  Ocenenie: Cena Československého filmu udelená Severočeským KNV - 20. festival českých a slovenských filmů Ústí nad Labem 1982
  Ocenenie: Výročná cena ZSDU za filmovú tvorbu roku 1981 Z. Záhonovi za réžiu (udelená ZSDU a výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri SLF v roku 1982)
  Ocenenie: Velká zvláštní cena (udělená mezinárodní porotou soutěže celovečerních hraných filmů) - 23. mezinárodní filmový festival Karlovy Vary 1982
  Ocenenie: Cena FFP za pôsobivé vystihnutie výnimočných ľudských charakterov v zložitej spoločenskej situácii – 33. filmový festival pracujúcich - leto 1982
  Ocenenie: Cena československej filmovej kritiky za rok 1981 (udelená na základe ankety členov českého a slovenského Klubu filmových novinárov na 33. filmovom festivale pracujúcich - leto 1982)
  Ocenenie: Štátna cena Klementa Gottwalda s čestným titulom laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda Z. Záhonovi za réžiu filmu (udelená v roku 1983)
  Ocenenie: Cena Zväzu československých dramatických umelcov kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe, menovite filmov Pomocník, Kosenie Jastrabej lúky, Otec, Čarbanice, Pásla kone na betóne, Tisícročná včela, Zrelá mladosť a Mŕtvi učia živých. Tieto významné diela obohatili našu filmovú tvorbu a úspešne reprezentovali československú kinematografiu doma i v zahraničí (cena udelená na - 22. festivale českých a slovenských filmov Banská Bystrica 1984

  V závere záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 28 min. 07 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The assistant [eng]
  preklad názvu: Segéd [hun]
  preklad názvu: Der Gehilfe [ger]
  preklad názvu: Der Helper [ger]
  preklad názvu: L'Aide [fre]
  preklad názvu: El ayudante [spa]
  preklad názvu: Il garzone [ita]
  Názov diela (heslo)
  Pomocník [film] (1981)
  Štáb
  Réžia: Zoro Záhon
  Autor literárnej predlohy: Ladislav Ballek
  Scenár: Ondrej Šulaj
  Kamera: Jozef Šimončič
  Hudba: Svetozár Štúr
  Dramaturgia: Monika Gajdošová; Slavomír Rosenberg
  Architekt: Ivan Kot
  Návrhy kostýmov: Milan Čorba
  Umelecký maskér: Anna Hroššová
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: József Áhel; Alojz Mäsiar
  Pomocná réžia: Katalin Jánosy
  Druhý režisér: Adolf Lachkovič
  Vedúci výpravy: Vojtech Brázdovič
  Kostymér: Júlia Morvicová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Ján Loučičan; Jozef Hacaj, st.
  Asistent výroby: Viliam Richter
  Skript: Eva Bitvaiová
  Fotograf: Elena Považanová
  Odborná spolupráca: Vojtech Dangl
  Spolupracovali: Milan Kovačič; František Minarovič; Marián Bielik; Dezső Jutasi; I. Bucsi; L. Balázs
  Tvorivá skupina: II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich
  Spolupracovali (korporácie): Mafilm, Budapešť, Maďarsko
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Elo Romančík | Štefan Riečan
  Gábor Koncz | Volent Lančarič
  Ildikó Pécsi | Riečanová
  Marta Sládečková | Eva Riečanová
  Margaréta Lopatová | Margita
  József Ropog | Török
  Roman Mecnarowski | Blaščák
  Milan Kiš | Filadelfi
  Štefan Kožka | Kuki
  Ivan Mistrík | predseda Miestného národného výboru Dobrík
  Hana Talpová | Vilma
  Hana Gregorová | Agáta
  Jenö Siposs | Kanta
  Ivan Matulík | Pataki
  Ica Némethová | Tischlerová
  Norina Bobrovská | Nela
  Vladimír Zimmer | Sütö
  Július Satinský | Bielik
  Pavol Polčic | Cigi
  Karol Spišák | Polgár
  Marta Kopanická | Klára
  Štefan Pillanka | Gábor
  Alena Fabiánová | žena v obchode
  Ján Géc | smetiar
  Jozef Belan | gróf Mandarín
  František Škreko | žandár
  Igor Čillík | poručík
  Jozef Husár | rotmajster
  Ria Paldiová | žena
  Viera Hladká | žena
  Branislav Koreň | muž
  Svetozár Štúr | hudobník
  Zoltán Janikovič | hudobník
  Vojtech Kovács | hudobník
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.02.01.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugp9
  Kategória
  hraný film
  Pomocník

  Heslo

  Pomocník [film] (1981)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  (4) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (3) - umelecká literatúra
  (2) - zborníky
  (1) - albumy filmových fotografií
  (2) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (2) - diapozitívy fotografií z filmu
  (8) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (3) - leták
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - dok. zložka (podujatia)
  (1) - filmové poviedky
  (8) - literárne scenáre
  (18) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (5) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (5) - zmluvy (príprava filmu)
  (31) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (3) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (1) - titulkové listiny filmu
  (1) - dialógové listiny filmu
  (2) - montážne listiny filmu
  (3) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (32) - články
  (9) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (13) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza