Slovenská filmová databáza
 1. Po horách, po dolách

  Réžia
  Plicka, Karel
  Výroba
  Matica slovenská
  Rok výroby
  1929
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (cca 63-70 min.) : čiernobiely, nemý ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, kamera, strih, Karel Plicka ; dramaturgia, Štefan Krčméry
  Jazyk titulkov
  slovenčina
  Anotácia
  Dokumentárny film s národopisnou tematikou, ktorý zobrazuje ľudovú architektúru, kroje, obrady, zvyky a iné národopisné a folklórne osobitosti slovenského ľudu.
  An ethnographic documentary picturing folk architecture, clothing, rituals, habits and other phenomena of the old tradicional life of the Slovak people.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  ľudové odevy
  ľudové zvyky
  fujary
  píšťaly
  husle
  dediny
  dedinské svadby
  ľan
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  národopisné filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Važec (Slovensko)
  Čičmany (Slovensko)
  Zliechov (Slovensko)
  Hrochoť (Slovensko)
  Heľpa (Slovensko)
  Ždiar (Slovensko)
  Podkarpatská Rus
  Výrobné a distribučné údaje
  premiéra 19291207 (Praha) premiéra 19300326 (Martin)
  Poznámky
  Film Po horách po dolách je rozšírením a prehĺbením tematiky Plickovho predchádzajúceho diela Za slovenským ľudom a v mnohých motívoch aj návratom na staré miesta, s novou technikou (nakrúcalo sa s novou kamerou značky Šlechta) a novými skúsenosťami. K doterajším obciam Važec, Čičmany, Zliechov, Hrochoť, Heľpa, Ždiar pribudla Podkarpatská Rus, obce Ganyč, Jasina, Kvasy a Iza pri Chuste. Z filmu bola v roku 1931 vyrobená druhá zrevidovaná verzia s metrážou 1811 m (64 min.). Nová verzia slúžila predovšetkým na zahraničnú prezentáciu. V roku 1933 bol film odoslaný matičnému odboru do Petrovca v Juhoslávii na distribúciu medzi tamojšími Slovákmi a tam natrvalo zostal. Z nekompletného negatívu sa po roku 1945 vyhotovila nová kópia, pretože jej nové časti prešli do filmu Zem spieva. Film po horách po dolách sa tým vrátil do pôvodnej podoby z roku 1929. V archíve SFÚ sa zachovala nekompletná kópia, do ktorej bola zaradená aj časť Morena z filmu Za slovenským ľudom (1928).

  Film obsahuje slovenské medzititulky.

  Údaje o tvorcovi dodané katalogizátorom podľa publikácie Martin Slivka: Karol Plicka: Básnik obrazu.

  Film sa premietal asi v 50 kinách na Slovensku čo v tom období predstavovalo len 25% vtedajšej kinofikácie. V Čechách sa film premietal iba v Prahe, Kyjove a Vysokom Mýte.

  Údaje o výrobcovi dodané katalogizátorom podľa publikácie Martin Slivka: Karol Plicka: Básnik obrazu.
  Rok výroby dodaný katalogizátorom podľa publikácie Martin Slivka: Karol Plicka: Básnik obrazu.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Pôvodná metráž filmu bola cca 1800-2000 m, zachovala sa filmová kópia v dĺžke 1899 m.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: In the mountains, in the valleys [eng]
  preklad názvu: Über die Berge, durch die Täler [ger]
  Názov diela (heslo)
  Po horách, po dolách [film] (1929)
  Štáb
  Réžia: Karel Plicka
  Námet: Karel Plicka
  Scenár: Karel Plicka
  Kamera: Karel Plicka
  Strih: Karel Plicka
  Dramaturgia: Štefan Krčméry
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.21.08.2019)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film

  Heslo

  Po horách, po dolách [film] (1929)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film - iná súvislosť
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (11) - články

Slovenská filmová databáza