Slovenská filmová databáza
 1. Pásla kone na betóne

  Réžia
  Uher, Štefan
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1982
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (78 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Štefan Uher; námet, Milka Zimková (zbierka poviedok Pásla kone na betóne); scenár, Milka Zimková, Štefan Uher; kamera, Stanislav Szomolányi; hudba, Svetozár Štúr ; II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich ; dramaturgia, Slavomír Rosenberg ; architekt, Anton Krajčovič ; návrhy kostýmov, Mária Šilberská ; umelecký maskér, Jozef Škopek ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Milan K. Némethy ; vedúci výroby, Peter Drobka ; pomocná réžia, Milan Zavřel, Jaroslav Rihák ; asistent réžie, Milan Boháč ; druhý kameraman, Ján Magdolen ; asistent kamery, Viktor Fančovič ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; druhý architekt, František Perger ; výprava, Mikuláš Vida ; vedúca kostymérka, Zdenka Bočánková ; kostyméri, Magda Chlpatá, Beata Blažejová [Beata Kodajová] ; maskéri, Imrich Waczulík, Mária Lojanová ; asistenti strihu, Vincentína Jančulová [Vincentína Klenovská], Terézia Ondrusová ; zástupca vedúceho výroby, Ivan Janovský ; zástupca vedúceho výroby – hospodárska výroba, Jozef Prochác ; asistent výroby, Miroslava Švorčíková ; pokladník, Mária Ďurečeková [Mária Cicáková] ; rekvizitári, Bohuslav Pokorný, Ľubomír Sýkora ; skript, Ingrid Hodálová ; klapka, Alena Baťuková [Alena Heráková] ; fotograf, Milan Kordoš ; synchronizátor, Pavol Lauko ; asistent synchronizátora, Helena Lauková
  Účinkujúci
  herci: Milka Zimková (Johana Ovšena), Veronika Jeníková (Pavlínka), Peter Staník (Berty), Marie Logojdová (Jozefka), Valéria Jergová (Teča), Tamara Simková (Margita), Nora Kuželová (Katarína), Ľubomír Paulovič (Štefan), Jiří Klepl (učiteľ Jarek), Ivan Klečka (Jirka), Ferdinand Macurák (Ondo), Anton Načiniak (predseda), Mikuláš Laš (Michal), Karel Riegel (Franta), Peter Vonš (studniar), Ján Mildner (ujco Mihál), Anton Trón (Pišta Kovaľ), Jaroslav Sypal (Tomáš Jakabov), Jozef Friňák (Jožko), Jozef Rafaj (mládenec), Alena Fabiánová (vdova Holcová), Želmíra Kačková (suseda), Benjamín Michalský (šofér), Ján Németh (primáš Imriško), Andrej Šilan (okresný agronóm), Oľga Vronská (mamka Felimáková), Jaroslav Trón (Ďoďo Felimák)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Tragikomický príbeh, ktorý zachytáva mentalitu, spôsob života a osobitosti prostredia východoslovenského regiónu. Osudy Johany Ovšeny a jej nemanželskej dcéry Pavlíny sa vzájomne prelínajú, striedajú sa radosti a sklamania a Johana, ktorá žila na dedine ako slobodná matka prežíva svoj životný omyl opakovane v životnom príbehu svojej dcéry. Filmová adaptácia rovnomennej zbierky poviedok Milky Zimkovej.
  A tragicomic picture of the mentality, way of life and uniqueness of the region of Eastern Slovakia. Lives of Johana Ovšená and her illegitimate daughter Pavlína mutually overlap in their course. Thus Johana, who lived in the countryside as a single mother before, must realize that her daughter is making the same mistake as she did years ago.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  tragikomédie
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Prešov (Slovensko)
  Ostrava (Česko)
  Bratislava (Slovensko)
  Fintice (Slovensko)
  Hubina (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér) - ateliér č. 2
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Prešov (Slovensko)
  Fintice (Slovensko)
  Ostrava (Česko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19820413
  technický scenár schválený dňa 19820604
  zaradenie do výroby dňa 19820607
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19820722
  rozpočet v sume 4.376.709, - Kčs, v tom zisková prirážka: 760.521, - Kčs
  prvý filmovací deň 19820729
  posledný filmovací deň 19820920
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19821001 (vyrobená), 19821110 (schválená)
  film schválený z dvoch pásov dňa 19821129
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19821216
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19821217
  Poznámky
  Ocenenie: Cena Československého filmu za realistické vykreslenie prostredia súčasnej východoslovenskej dediny a zachytenie túžby prostého človeka po osobnom ľudskom šťastí / Cena Československého filmu za realistické vykreslení prostředí současné východoslovenské vesnice a zachycení touhy prostého člověka po osobním lidském štěstí a Cena za najlepší ženský herecký výkon - Milka Zimková za hlboko pravdivé vytvorenie charakterovej štúdie dedinskej ženy (e.a. s Janou Brejchovou za film Schůzka se stíny) / Cena za nejlepší ženský herecký výkon - Milka Zimková za hluboce pravdivé vytvoření charakterové studie vesnické ženy (e.a. s Janou Brejchovou za film Schůzka se stíny) - 21. festival českých a slovenských filmov Ostrava 1983 / 21. festival českých a slovenských filmů Ostrava 1983
  Ocenenie: Cena československej filmovej kritiky za rok 1982 filmu Pásla kone na betóne udelená na 34. filmovom festivale pracujúcich - leto 1983
  Ocenenie: Cena za ženský herecký výkon Milke Zimkovej za stvárnenie postavy Johany v slovenskom filme Pásla kone na betóne a Cena mesta Nitra režisérovi Štefanovi Uhrovi za film Pásla kone na betóne - 34. filmový festival pracujúcich - leto 1983
  Ocenenie: Cena Konfederácie španielskych filmových klubov / Premio de la Confederación de Cineclubs del Estado Español - 28. medzinárodný filmový týždeň Valladolid 1983 (Španielsko) / 28 Semana Internacional de Cine Valladolid 1983
  Ocenenie: Cena Zväzu československých dramatických umelcov kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe, menovite filmov Pomocník, Kosenie Jastrabej lúky, Otec, Čarbanice, Pásla kone na betóne, Tisícročná včela, Zrelá mladosť a Mŕtvi učia živých. Tieto významné diela obohatili našu filmovú tvorbu a úspešne reprezentovali československú kinematografiu doma i v zahraničí (cena udelená na - 22. festivale českých a slovenských filmov Banská Bystrica 1984

  Tvorcovia neuvedení v titulkoch doplnení podľa návrhu rozpočtu z dokumentácie k výrobe filmu - Milan Boháč, Viktor Fančovič, Magda Chlpatá, Beata Kodajová, Imrich Waczulík, Mária Lojanová, Vincentína Klenovská, Terézia Ondrusová, Miroslava Švorčíková, Mária Cicáková, Bohuš Pokorný, Ľubomír Sýkora, Alena Baťuková, Milan Kordoš, Pavol Lauko, Helena Lauková.

  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: She kept crying for the moon [eng]
  preklad názvu: A ticket to the heaven [eng]
  preklad názvu: A betónon legeltette lovait [hun]
  preklad názvu: Vanità delle vanità [ita]
  Názov diela (heslo)
  Pásla kone na betóne [film] (1982)
  Štáb
  Réžia: Štefan Uher
  Autor literárnej predlohy: Milka Zimková
  Scenár: Milka Zimková; Štefan Uher
  Kamera: Stanislav Szomolányi
  Hudba: Svetozár Štúr
  Dramaturgia: Slavomír Rosenberg
  Architekt: Anton Krajčovič
  Návrhy kostýmov: Mária Šilberská
  Umelecký maskér: Jozef Škopek
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Milan K. Némethy
  Vedúci výroby: Peter Drobka
  Pomocná réžia: Milan Zavřel; Jaroslav Rihák
  Asistent réžie: Milan Boháč
  Druhý kameraman: Ján Magdolen
  Asistent kamery: Viktor Fančovič
  Druhý architekt: František Perger
  Vedúci výpravy: Mikuláš Vida
  Vedúci kostymér: Zdena Bočánková
  Kostyméri: Magda Chlpatá; Beata Kodajová
  Maskéri: Imrich Waczulík; Mária Lojanová
  Asistenti strihu: Vincentína Klenovská; Terézia Ondrusová
  Zástupca vedúceho výroby: Ivan Janovský
  Zástupca vedúceho výroby (hospodárska výroba): Jozef Prochác
  Asistent výroby: Miroslava Švorčíková
  Pokladník: Mária Cicáková
  Rekvizitári: Bohuš Pokorný; Ľubomír Sýkora
  Skript: Ingrid Hodálová
  Klapka: Alena Heráková
  Fotograf: Milan Kordoš
  Synchronizácia: Pavol Lauko
  Asistent synchronizátora: Helena Lauková
  Tvorivá skupina: II. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Andrej Lettrich
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Milka Zimková | Johana Ovšena
  Veronika Jeníková | Pavlínka
  Peter Staník | Berty
  Marie Logojdová | Jozefka
  Valéria Jergová | Teča
  Tamara Simková | Margita
  Eleonóra Kuželová | Katarína
  Ľubomír Paulovič | Štefan
  Jiří Klepl | učiteľ Jarek
  Ivan Klečka | Jirka
  Ferdinand Macurák | Ondo
  Anton Načiniak | predseda
  Mikuláš Laš | Michal
  Karel Riegel | Franta
  Peter Vonš | studniar
  Ján Mildner | ujco Mihál
  Anton Trón | Pišta Kovaľ
  Jaroslav Sypal | Tomáš Jakabov
  Jozef Friňák | Jožko
  Jozef Rafaj | mládenec
  Alena Fabiánová | vdova Holcová
  Želmíra Kačková | suseda
  Benjamín Michalský | šofér
  Ján Németh | primáš Imriško
  Andrej Šilan | okresný agronóm
  Oľga Vronská | mamka Felimáková
  Jaroslav Trón | Ďoďo Felimák
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.05.08.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugp4
  Kategória
  hraný film
  Pásla kone na betóne

  Heslo

  Pásla kone na betóne [film] (1982)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - spravodajský film
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (1) - monografie
  (2) - umelecká literatúra
  (1) - zborníky
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - distribučné fotografie
  (5) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (4) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (5) - filmové plagáty
  (3) - plagáty podujatia
  (6) - DVD
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (2) - filmové poviedky
  (4) - literárne scenáre
  (1) - explikácie (príprava filmu)
  (11) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (5) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (5) - zmluvy (príprava filmu)
  (31) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (3) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (4) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (50) - články
  (9) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (20) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia
Slovenská filmová databáza