Slovenská filmová databáza
 1. Otec ma zderie tak, či tak...

  Réžia
  Krivánek, Otakar
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (80 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Otakar Krivánek; námet, Vincent Šikula (próza Prázdniny so strýcom Rafaelom); scenár, Igor Rusnák; kamera, Vladimír Ješina; hudba, Ali Brezovský, Adam Hudec ; I. tvorivá skupina Štefana M. Sokola ; dramaturgia, Štefan Sokol ; architekt, Juraj Červík st. ; návrhy kostýmov, Milan Čorba ; masky, Emília Bobeková ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Alexander Pallós ; vedúci výroby, Ján Tomaškovič ; pomocný režisér, Rudolf Herman ; druhý kameraman, Ján Mančuška ; nahrala, Malokarpatská kapela ; dirigent, Adam Hudec ; výprava, Stanislav Možný ; vedúca kostymérka, Júlia Ballagová ; zástupca vedúceho výroby, Marián Postihač ; skript, Eva Dutková
  Účinkujúci
  herci: Peter Hološka (Vinco), Stanislav Štepka (Vincov otec), Judita Ďurdiaková (Vincova matka), Karol L. Zachar (strýco Záhruška), Ľubomír Havránek (Milan Futko, nahovoril Martin Krivánek), Ľudovít Kroner (Miško Štefanec), Anton Šulík (Fiala), Adam Matejka (strýco Alexin), Anton Trón (strýco Rafael), Stanislav Dančiak ml. (Laco Held), Ján Gašperík (Slinták), Štefan Hlávek (Račko), Henrieta Karačová (Fialová), Ján Pelech (strýco Taubert), Ján Pelikán (učiteľ hudby), Drahomíra Petrenková (učiteľka, nahovorila Kamila Magálová), Ľudovít Reiter (starec), Ľudovít Kostolányi (starec), Štefan Riho (Rudo Kemonaš), Monika Tureková (Mariena Račková), Štefan Figura (cestujúci starček), Oľga Stručková (suseda), Jozef Dubovský (člen kapely), Václav Mach (člen kapely), Martin Pilka (člen kapely), Michal Ravinger (člen kapely), Jozef Štvrtecký (člen kapely)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Humorne ladený príbeh o chlapcovi, ktorý túži hrať v orchestri aj napriek tomu, že podľa učiteľov nemá hudobný sluch. Po mnohých problémoch doma i v škole sa Vinco napokon presadí v dedinskej kapele ako hráč na heligón. Filmová adaptácia prózy Vincenta Šikulu Prázdniny so strýcom Rafaelom.
  A comic story about a boy who longs to play in an orchestra, even though his teachers doubt his having ear for music. After many troubles at home and school Vinco finally becomes the helicon player in the village oom-pah band.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  detské filmy
  komédie
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Pernek (Slovensko)
  Kuchyňa (Slovensko)
  Modra (Slovensko)
  Dubová (Pezinok, Slovensko)
  Vrbovce (Slovensko)
  Sološnica (Slovensko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Filmové lokácie – reály
  Kuchyňa (Slovensko)
  Dubová (Pezinok, Slovensko)
  Vrbovce (Slovensko)
  Pezinok (Slovensko)
  Sološnica (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19791015
  technický scenár schválený dňa 19800104
  zaradenie do výroby dňa 19800115
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19800219
  rozpočet v sume 5.189.595, - Kčs, v tom zisková prirážka: 770.505, - Kčs
  prvý filmovací deň 19800312
  posledný filmovací deň 19800610
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19800708
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19801003
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19801010
  premiéra 19801218 (Bratislava, kino Tatra)
  Poznámky
  Ocenenie: Cena Československého filmu (udelená ÚRO) - 19. festival českých a slovenských filmov Kladno 1981 / 19. festival českých a slovenských filmů Kladno 1981
  Ocenenie: Cena Mestského národného výboru v Gottwaldove udelená porotou pre hraný film filmu Otec ma zderie, tak či tak... režiséra Otakara Krivánka za osobitý filmový prepis novely zaslúžilého umelca Vincenta Šikulu, zaoberajúci sa zachytením zložitého vnútorného sveta detského hrdinu / Cena Městského národního výboru v Gottwaldově udělená porotou pro hraný film filmu Otec ma zderie, tak či tak... režiséra Otakara Krivánka za osobitý filmový přepis novely zasloužilého umělce Vincenta Šikuly, zabývající se postižením složitého vnitřního světa dětského hrdiny a Cena redakcie časopisu Ohník udelená detskou porotou filmu Otec ma zderie, tak či tak... režiséra Otakara Krivánka za presvedčivý film, citlivo zobrazujúci svet mladého hrdinu / Cena redakce časopisu Ohník udělená detskou porotou filmu Otec ma zderie, tak či tak... režiséra Otakara Krivánka za přesvědčivý film, citlivě zobrazující vnitřní svět mladého hrdiny - 21. festival filmov pre deti Gottwaldov 1981 / 21. festival filmů pro děti Gottwaldov 1981

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav
  Variant názvu
  Prázdniny so strýcom Rafaelom 2
  Heligón 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Dad will beat me anyway [eng]
  preklad názvu: Táta mi stejně nařeže [cze]
  preklad názvu: Az apám úgyis elpáhol [hun]
  Názov diela (heslo)
  Otec ma zderie tak, či tak... [film] (1980)
  Štáb
  Réžia: Otakar Krivánek
  Autor literárnej predlohy: Vincent Šikula
  Scenár: Igor Rusnák
  Kamera: Vladimír Ješina
  Hudba: Ali Brezovský; Adam Hudec
  Dramaturgia: Štefan Martin Sokol
  Architekt: Jiří Červík, st.
  Návrhy kostýmov: Milan Čorba
  Umelecký maskér: Emília Bobeková
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Alexander Pallós
  Vedúci výroby: Ján Tomaškovič
  Pomocná réžia: Rudolf Herman
  Druhý kameraman: Ján Mančuška
  Vedúci výpravy: Stanislav Možný
  Vedúci kostymér: Júlia Ballagová
  Zástupca vedúceho výroby: Marián Postihač
  Skript: Eva Dutková
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Štefana Sokola
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Adam Hudec
     Hudbu nahral: Malokarpatská kapela, hudobná skupina
  Účinkujúci – odkazy
  Peter Hološka | Vinco
  Stanislav Štepka | Vincov otec
  Judita Ďurdiaková | Vincova matka
  Karol L. Zachar | strýco Záhruška
  Ľubomír Havránek | Milan Futko (hlas: Martin Krivánek )
  Ľudovít Kroner | Miško Štefanec
  Anton Šulík | Fiala
  Adam Matejka | strýco Alexin
  Anton Trón | strýco Rafael
  Stanislav Dančiak, ml. | Laco Held
  Ján Gašperík | Slinták
  Štefan Hlávek | Račko
  Henrieta Karačová | Fialová
  Ján Pelech | strýco Taubert
  Ján Pelikán | učiteľ hudby
  Drahomíra Petrenková | učiteľka (hlas: Kamila Magálová )
  Ľudovít Reiter | starec
  Ľudovít Kostolányi | starec
  Štefan Riho | Rudo Kemonaš
  Monika Tureková | Mariena Račková
  Štefan Figura | cestujúci starček
  Oľga Stručková | suseda
  Jozef Dubovský | člen kapely
  Václav Mach | člen kapely
  Martin Pilka | člen kapely
  Michal Ravinger | člen kapely
  Jozef Štvrtecký | člen kapely
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.21.12.2017)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ugsu
  Kategória
  hraný film
  Otec ma zderie tak, či tak...

  Heslo

  Otec ma zderie tak, či tak... [film] (1980)
  Katalóg SFÚ
  (1) - umelecká literatúra
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - distribučné fotografie
  (4) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (5) - filmové plagáty
  (2) - plagáty podujatia
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - synopsy
  (1) - filmové poviedky
  (4) - literárne scenáre
  (12) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (5) - zmluvy (príprava filmu)
  (20) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (1) - explikácie (výroba filmu)
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (14) - články
  (5) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (15) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia
Slovenská filmová databáza