Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Uher, Štefan
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1964
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (92 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Štefan Uher; námet, scenár, Alfonz Bednár; kamera, Stanislav Szomolányi; hudba, nahral, Ján Zimmer (použité motívy z diela Johanna Sebastiana Bacha) ; I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš ; dramaturgia, Albert Marenčin ; architekt, Anton Krajčovič ; návrhy kostýmov, Šarlota Onderušová ; masky, Jozef Škopek ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Milan Némethy ; vedúci výroby, Ján Svikruha ; pomocná réžia, Miroslav Horňák ; asistentka réžie, Alžbeta Domastová ; vedenie kamery, Jiří Šámal ; asistenti kamery, Vladimír Ondruš, Alfréd Kern ; asistent architekta, Miloš Kalina ; výprava, Milan Tardík, Tibor Molnár ; kostýmy, Štefan Koller ; zvukové efekty, Bohumír Brunclík ; vedúci nakrúcania, Anton Vyskočil ; asistent výroby, Jiří Hlošek ; skript, Magdaléna Fauthová ; hlavný osvetľovač, Ambróz Serina ; fotograf, Milan Kordoš ; spolupracovali, Jozef Hacaj st., Elena Vašíčková, Bernardína Kyselová, Žofia Králová, Emília Kovačičová, Viliam Paušek, Imrich Waczulík, Jozef Košťál, Štefan Blažek, Eduard Klenovský, Rudolf Mifkovič, Štefánia Ryšavá, Štefan Poliak, Vladimír Reichbauer
  Účinkujúci
  herci: František Bubík (Vendelín Bachňák), Alexander Březina (brat Félix), Kamil Marek (páter gvardián, nahovoril Ctibor Filčík), Irma Bárdyová (Irén Bachňáková), Hana Maciuchová (Nela), Lujza Grossová (Katarína Molnárová), Tomáš Tobák (okresný tajomník Hlinkovej gardy Milan Molnár), Karol Béla (Krištof), Jozef Hodorovský (kňaz), Albert Augustíny (páter), Ján Bartko (fráter), Vojtech Čechovský (fráter), Anton Drobný (fráter), Ivan Dulanský (fráter), Anton Hybner (fráter), Július Hotový (fráter), Pavol Karas (fráter Beatus), Gustáv Máčaj (fráter), Dušan Pončák (fráter), Ondrej Struhár (fráter), Ivan Vavrinčík (fráter), Anton Vychovalý (fráter), Augustín Čalkovský (plukovník, nahovoril Viliam Polónyi), Vlado Rysuľa (rotný), Ladislav Roštár (kapitán), Štefan Kudlička (policajt), Karol Novotný (policajt), Michal Mucha (detektív), Peter Zaťko (detektív), Karol Oboňa (žandársky major), Andrej Mačuha (okresný veliteľ Hlinkovej gardy), Ľudovít Vunder (okresný veliteľ Hlinkovej gardy), Richard Naumann (malý huslista Ernö), Jolana Trombauerová (Ernöva matka), Alexander Bitto (hudobník), Ľudovít Csirka (hudobník), František Rigo (hudobník), Alojz Rigo (hudobník), Anton Šipoš (hudobník), Mikuláš Selecký (notár), Martin Srnka (veľkoobchodník), Peter Škrabík (mešťanosta), Ladislav Zahatňanský (riaditeľ školy)
  Jazyk
  slovenčina, poľština, latinčina
  Anotácia
  Dramatický príbeh odohrávajúci sa v období vojnovej Slovenskej republiky. Do kláštora v malom slovenskom meste sa pred fašistami ukryje mladý poľský vojak, nadaný organista. Dostáva sa do konfliktu s netalentovaným miestnym regenschorim, ktorý sa cíti Felixovým nadaním ohrozený. Jeho závisť a zloba vyštve nadaného Felixa z bezpečného úkrytu.
  A drama set in the Slovak Republic during the WW II. A young Polish soldier, a talented organ-player, hides from the fascists in a monastery in a small Slovak town. Here the choir-leader lacking talent is envious of Felix's musical skills and his malevolence makes Felix leave his secure shelter among the monks.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové drámy
  vojnové filmy
  zakázané filmy
  filmy bez prekladu cudzojazyčných dialógov (bez podtitulkov)
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Levoča (Slovensko)
  Jindřichův Hradec (Česko)
  Bardejov (Slovensko)
  Jasov (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 25.09.1963
  technický scenár schválený dňa 23.12.1963
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 03.03.1964 (rozpočet vypracovaný), 23.04.1964 (rozpočet schválený)
  rozpočet v sume 5.799.550, - Kčs
  prvý filmovací deň 19.03.1964 (exteriér) prvý filmovací deň 25.05.1964 (ateliér)
  posledný filmovací deň 09.06.1964 (exteriér) posledný filmovací deň 13.07.1964 (ateliér)
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 05.09.1964
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 16.10.1964
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 17.10.1964
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 17.10.1964
  premiéra 23.01.1965 (kino Hviezda, Bratislava)
  30.12.1963 (prvá pracovná porada)
  Poznámky
  Organ je po Slnku v sieti druhým spoločným filmom trojice režisér Štefan Uher, scenárista Alfonz Bednár a kameraman Stanislav Szomolányi. Príbeh z obdobia druhej svetovej vojny o ukrývaní poľského vojnového zbeha - organistu využili tvorcovia na metaforický obraz o vzťahu systému a jednotlivca, duchovnej krásy a svetskej moci. Uher v ňom dospel k čistému filmovému tvaru, syntetizujúcemu hru hercov s obrazom a hudbou, ktorá sa stala rovnocenným výrazovým a významovým prostriedkom filmu. Hudbu Johanna Sebastiana Bacha vybral, upravil a na organe hral hudobný skladateľ Ján Zimmer. Unikátne možnosti nahrávania hudby poskytol filmárom pražský Kostel sv. Martina ve zdi. Hudba sa nahrávala stereofonicky a k jej reprodukcii bola potrebná zvláštna aparatúra. Film sa nakrúcal podobne ako Slnko v sieti prevažne v exteriéroch v gotických kostoloch v Levoči, Bardejove a v Jindřichovom Hradci. Tak ako vo filme Slnko v sieti, aj v Organe pracoval Uher prevažne s nehercami. Postavu brata Félixa hral študent konzervatória Alexander Březina a regenschoriho Bachňáka si zahral František Bubík, organista z Bardejova. Film získal na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne v roku 1965 Osobitnú cenu poroty, dovtedy najvyššie ocenenie pre slovenský hraný film. Aj napriek umeleckým hodnotám a medzinárodnému úspechu rozhodla osobitná komisia Ministerstva kultúry SSR začiatkom 70. rokov zaradiť film medzi zakázané filmy a do distribúcie sa opäť dostal až v roku 1987. (autor: R. Šmatláková, 2008)
  Ocenenie: Osobitná cena poroty - 18. medzinárodný filmový festival Locarno 1965 (Švajčiarsko)
  Ocenenie: Hlavná cena v oblasti dlhého hraného filmu Š. Uhrovi za film Organ (s prihliadnutím k filmu Slnko v sieti) v Umeleckej súťaži k 20. výročiu oslobodenia Československa (udelená v roku 1965)
  Ocenenie: Štátna cena Klementa Gottwalda s čestným titulom laureát štátnej ceny Klementa Gottwalda Alfonzovi Bednárovi za námety filmov Slnko v sieti a Organ (r. Š. Uher) (udelená v roku 1967)
  Ocenenie: Druhé miesto v ankete desiatich kritikov „Desať naj“ vyhlásenej Literárnym týždenníkom v roku 1988

  Vo filme sa hovorí slovensky, poľsky a latinsky. Film neobsahuje preklad cudzojazyčných dialógov do slovenčiny (podtitulky).

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobilo Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba ateliéry a laboratóriá Bratislava.
  Copyright na filme: Štúdio hraných filmov Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej hudby: 26 min. 20 sek.
  Variant názvu
  Nemé klávesy 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The organ [eng]
  preklad názvu: Orgona [hun]
  preklad názvu: Die Orgel [ger]
  preklad názvu: El órgano [spa]
  preklad názvu: L'orgue [fre]
  Názov diela (heslo)
  Organ [film] (1964)
  Štáb
  Réžia: Štefan Uher
  Námet: Alfonz Bednár
  Scenár: Alfonz Bednár
  Kamera: Stanislav Szomolányi
  Hudba: Ján Zimmer
  Dramaturgia: Albert Marenčin
  Architekt: Anton Krajčovič
  Návrhy kostýmov: Šarlota Onderušová
  Umelecký maskér: Jozef Škopek
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Milan K. Némethy
  Vedúci výroby: Ján Svikruha
  Pomocná réžia: Miroslav Horňák
  Asistent réžie: Alžbeta Domastová
  Vedenie kamery: Jiří Šámal
  Asistenti kamery: Vladimír Ondruš; Alfréd Kern
  Asistent architekta: Miloš Kalina
  Vedúci výpravy: Milan Tardík; Tibor Molnár
  Kostymér: Štefan Koller
  Zvukové efekty: Bohumír Brunclík
  Vedúci nakrúcania: Anton Vyskočil
  Asistent výroby: Jiří Hlošek
  Skript: Magdaléna Fauthová
  Hlavný osvetľovač: Ambróz Serina
  Fotograf: Milan Kordoš
  Spolupracovali: Jozef Hacaj, st.; Elena Vašíčková; Bernardína Kyselová; Žofia Králová; Emília Kovačičová; Viliam Paušek; Imrich Waczulík; Jozef Košťál; Štefan Blažek; Eduard Klenovský; Rudolf Mifkovič; Štefánia Ryšavá; Štefan Poliak; Vladimír Reichbauer
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš
  Hudba (realizácia)
     Hudbu nahral: Ján Zimmer
  Účinkujúci – odkazy
  František Bubík | Vendelín Bachňák
  Alexander Březina | brat Félix
  Kamil Marek | páter gvardián (hlas: Ctibor Filčík )
  Irma Bárdyová | Irén Bachňáková
  Jozef Hodorovský | kňaz
  Hana Maciuchová | Nela
  Lujza Grossová | Katarína Molnárová
  Tomáš Tobák | okresný tajomník Hlinkovej gardy Milan Molnár
  Karol Béla | Krištof
  Albert Augustíny, ml. | páter
  Ján Bartko | fráter
  Vojtech Čechovský | fráter
  Anton Drobný | fráter
  Ivan Dulanský | fráter
  Anton Hybner | fráter
  Július Hotový | fráter
  Pavol Karas | fráter Beatus
  Gustáv Máčaj | fráter
  Dušan Pončák | fráter
  Ondrej Struhár | fráter
  Ivan Vavrinčík | fráter
  Anton Vychovalý | fráter
  Augustín Čalkovský | plukovník (hlas: Viliam Polónyi )
  Vlado Rysuľa | rotný
  Ladislav Roštár | kapitán
  Štefan Kudlička | policajt
  Karol Novotný | policajt
  Michal Mucha | detektív
  Peter Zaťko | detektív
  Karol Oboňa | žandársky major
  Andrej Mačuha | okresný veliteľ Hlinkovej gardy
  Ľudovít Vunder | okresný veliteľ Hlinkovej gardy
  Richard Naumann | malý huslista Ernö
  Jolana Trombauerová | Ernöva matka
  Alexander Bitto | hudobník
  Ľudovít Csirka | hudobník
  František Rigo | hudobník
  Alojz Rigo | hudobník
  Anton Šipoš | hudobník
  Mikuláš Selecký | notár
  Martin Srnka | veľkoobchodník
  Peter Škrabík | mešťanosta
  Ladislav Zahatňanský | riaditeľ školy
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.25.11.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Organ

  Heslo

  Organ [film] (1964)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  (3) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (3) - monografie
  (1) - scenáre (knižne vydané)
  (1) - zborníky
  (14) - fotografie z nakrúcania filmu
  (2) - distribučné fotografie
  (9) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (3) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (3) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (7) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (97) - články
  (1) - čísla periodík
  (8) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (17) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza