Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Oceľová cesta

  Podnázov
  dokumentárny film o stavbe "Trate mládeže" z Hronskej Dúbravy do Banskej Štiavnice v rokoch 1948-49
  Réžia
  Bahna, Vladimír
  Výroba
  Československý štátny film Bratislava
  Rok výroby
  1949
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (85 min. 18 sek.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Vladimír Bahna; autori komentára, Vladimír Bahna, Ján Kostra, František Žáček; hlavný kameraman, Karel Kopřiva; hudba, Šimon Jurovský ; strih, Bedřich Voděrka; zvuk, Július Jaššo; vedúci výroby, Arnold Jakub Fraňo ; asistent réžie, Pavel Čalovka ; asistent kamery, Jozef Ferenc ; kameramanská spolupráca, Jiří Hečl, Karol Krška, Bohumil Kolátor, Vladimír Lorenc, František Lukeš, Josef Míček, Otakar Patočka ; nahrala, Slovenská filharmónia ; dirigent, Ľudovít Rajter ; spev, Miešaný zbor Československého rozhlasu v Bratislave ; zbormajster, Ladislav Slovák ; asistentka strihu, Margita Krivošíková [Margita Galanová] ; zápis, Jana Babiková [Jana Kršková]
  Účinkujúci
  interpreti komentára, Ladislav Chudík, Viliam Záborský
  Jazyk
  slovenčina, poľština, ruština, čeština
  Anotácia
  Dlhometrážny dokumentárny film o stavbe Trate mládeže, ktorú členovia Československého zväzu mládeže vybudovali v Banskobystrickom kraji za dva roky.
  A full-length documentary capturing the post war construction of railways by young, enthusiastic volunteers which was built up within two years in the Banská Bystrica region by the members of the Czechoslovak youth association.
  PH – osobné meno
  Široký, Viliam, 1902-1971
  Bacílek, Karol, 1896-1974
  Šmidke, Karol, 1897-1952
  Gottwald, Klement, 1896-1953
  Gottwaldová, Marta, 1899-1953
  Toman, Miroslav
  Sýkora, Ernest, 1914-2000
  John, Oldřich, 1907-1961
  Bezek, Kazimír, 1908-1952
  Ďuriš, Július, 1904-1986
  Okáli, Daniel, 1903-1987
  Petr, Alois, 1889-1951
  PH – názov korporácie
  Tesla (Bratislava, Slovensko)
  Komsomol
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské dokumentárne filmy
  archívne zábery
  filmové dokrútky
  mládežnícke organizácie
  stavby mládeže
  mládež
  železničné trate
  výstavby železníc
  ťažba kameňa
  úzkorozchodné trate
  slovenskí politici a političky
  robotníci
  pracovné brigády
  amfiteátre
  parné lokomotívy
  doliny
  železničné mosty
  vlajky
  jazerá
  prejavy
  pracovná obuv
  osobné vlaky
  bojové operácie
  delá
  diverzia
  plagáty
  tanečné zábavy
  konské záprahy
  okopávanie
  pasenie kráv
  geodeti
  stavby mládeže
  nákladné automobily
  uniformy
  zásobovanie potravinami
  hra na akordeón
  volebné urny
  volebné lístky
  vŕtačky
  výstavby priemyselných podnikov
  školenia
  plánovanie
  žiarovky
  orba pôdy
  slnečnice
  traktory
  divadelné predstavenia
  knižnice
  festivaly mládeže
  spevácke zbory
  orchestre
  folklórne vystúpenia
  zahraniční študenti v Československu
  športové súťaže
  oslavy výročia Slovenského národného povstania
  detské hry
  buldozéry
  tlieskajúci diváci
  výdaj stravy
  kameňolomy
  zrúcaniny
  volejbal
  geodeti
  jar
  železničné stanice
  železničné tunely
  stanové tábory
  čakany
  lopaty
  koľajové ručné vozíky
  stavebné miešačky
  výstavby mostov
  písacie stroje
  varenie jedál
  kuchyne
  noviny
  voľby
  voľný čas
  tanec
  vatry
  fúriky
  pásové dopravníky
  tehly
  pracovné odevy
  šach
  vojnou zničené mosty
  železničné trate zničené vojnou
  viadukty
  zábavné podniky
  čítanie kníh
  čítanie časopisov a novín
  nočná práca
  zosuvy pôdy
  PH – druh, žáner, forma
  dokumentárne filmy
  filmy pre kiná
  propagandistické filmy
  budovateľské filmy
  agitačné filmy
  strihové filmy s dokrútkami
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  PH – geografický názov
  Banská Bystrica (Slovensko)
  Oravská priehrada (Slovensko)
  Dedina Mládeže (Slovensko)
  Hronská Dúbrava (Slovensko)
  Banská Štiavnica-okolie (Slovensko)
  Banská Štiavnica (Slovensko)
  Most SNP (Bratislava, Slovensko)
  Štiavnické vrchy (Slovensko)
  Sitno (Slovensko)
  Baláže (Slovensko)
  Hron (Slovensko : rieka)
  Váh (Slovensko : rieka)
  Zvolen (Slovensko)
  Banská Belá (Slovensko)
  Kozelník (Slovensko)
  Trať mládeže (Slovensko : železničná trať)
  Trať mieru (Slovensko : železničná trať)
  Výrobné a distribučné údaje
  technický scenár schválený dňa 19490607
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19491004
  rozpočet v sume 3,605.081,50 Kčs
  prvý filmovací deň 19490614
  posledný filmovací deň 19491210
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19491231
  odovzdanie dielav do distribúcie dňa: 19500109
  Námet schválený dňa: 19490607
  Príprava filmu zahájená - I. porada zahájená dňa: 19490607
  Film aprobovaný Ústrednou dramaturgiou dňa: 19500109
  Poznámky
  Hlavné úlohy: 48.000 brigádnikov, robotníci Čsl. stavebných závodov, Železiarní Jána Švermu, Čsl. štátnych železníc.
  Ocenenie: Hrdina Trate mládeže 1950 (vyznamenie ČSM)

  Výrobné údaje doplnené podľa výrobného listu.

  Vyrobil Československý štátny film Slovenská výroba.
  Spracovali Laboratóriá v Bratislave.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: The steel road [eng]
  Názov diela (heslo)
  Oceľová cesta [film] (1949)
  Štáb
  Réžia: Vladimír Bahna
  Námet: Vladimír Bahna
  Scenár: Vladimír Bahna
  Autori komentára: Vladimír Bahna; Ján Kostra; František Žáček
  Hlavný kameraman: Karel Kopřiva
  Hudba: Šimon Jurovský
  Strih: Bedřich Voděrka
  Zvuk: Július Jaššo
  Vedúci výroby: Arnold Jakub Fraňo
  Asistent réžie: Pavel Čalovka
  Asistent kamery: Jozef Ferenc
  Kameramanská spolupráca: Jiří Hečl; Karol Krška; Bohumil Kolátor; Vladimír Lorenc; František Lukeš; Josef Míček; Otakar Patočka
  Asistent strihu: Margita Galanová
  Zápis: Jana Kršková
  Interpreti komentára: Ladislav Chudík; Viliam Záborský
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Ľudovít Rajter
     Zbormajster: Ladislav Slovák
     Hudbu nahral: Slovenská filharmónia
     Spev: Miešaný zbor Symfonický orchester Československého rozhlasu v Bratislave
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.14.07.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  dokumentárny film
  Oceľová cesta

  Heslo

  Oceľová cesta [film] (1949)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film - iná súvislosť
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (5) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (2) - fotografie z filmu
  (20) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (8) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (4) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.