Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Šulík, Martin
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1991
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (104 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Martin Šulík; námet, scenár, Ondrej Šulaj, Martin Šulík; kamera, Martin Štrba; hudba, Vladimír Godár ; tvorivo-výrobná skupina Panoráma Film, vedúci Tibor Vichta ; dramaturgia, Zuzana Tatárová [Zuzana Gindl-Tatárová] ; architekt, František Lipták ; návrhy kostýmov, masky, Anna Hroššová ; strih, Dušan Milko ; zvuk, Csaba Török ; vedúci výroby, Ivan Filus ; pomocná réžia, Katalin Jánosy, Anton Šulík ml. ; asistent kameramana, Martin Gazík ; nahralo Moyzesovo kvarteto ; dirigent, Vladimír Godár ; asistent architekta, Vladimír Matúšek ; vedúci výpravy, Ivan Varinský ; vedúca kostymérka, Kvetoslava Adámková ; zástupcovia vedúceho výroby, Vladimír Magál, Zuzana Fraňová ; skript, Zita Pirháčová ; hlavný osvetľovač, Karol Szabó ; klapka, Svetlana Kapraľová ; fotograf, Dušan Dukát ; spolupracovali, Ladislav Šimovič, Peter Kusý, Juraj Kriha, Karol Zelenay, Ivona Hlavatá, Eva Mrázová, Marián Lamačka, Jozef Szikela, Stanislav Koroš, Rudolf Bugyi, Miroslav Žila, Michal Gubala, Emil Tardík, Martin Majtl, Henrieta Mikuličková, Iveta Mayerová, Martin Križan, Pavol Lauko, Helena Lauková, Katarína Dalkovičová, Naďa Marákyová, Jozef Jon, Ján Galát, Ivan Konečný, Jozef Červenko, Ján Vilém, Miroslav Remo, Zdena Šišová
  Účinkujúci
  herci: Gejza Benkö (Šimon, nahovoril Dušan Cinkota), Maria Pakulnis (Mária, nahovorila Iveta Kožková), György Cserhalmi (Viktor, nahovoril Štefan Kožka), Iva Bittová (Marta), Adela Gáborová (Šimonova matka), Stanislav Štepka (Šimonov otec), Aneta Orosiová (Anetka), Dušan Brandys
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Súdobý komorný príbeh milostného trojuholníka. Dvadsaťročný Šimon odchádza z rodičovského domu, aby našiel sám seba. Spoznáva Viktora a Máriu, ktorí ho postupne vťahujú do svojho komplikovaného vzťahu pohybujúceho sa na hranici nežnosti a krutosti. Šimon postupne odhaľuje ich spoločnú minulosť a čoraz viac podlieha ich spôsobu existencie.
  An intimate story of a love triangle relationship. 20-year-old Šimon leaves his home and parents in the need of self discovery. He meets Viktor and Maria and gets involved in their complicated relationship filled with both tenderness and cruelty. Šimon gradually learns about the common past of the two and at the same time is being more and more influenced by their way of living.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Klátova Nová Ves (Slovensko)
  Plavecký Štvrtok (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Ludrová (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  zaradenie do výroby dňa 19901010
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19901016
  rozpočet v sume 6.361.134, - Kčs, v tom zisková prirážka: 545.497, - Kčs
  prvý filmovací deň 19901018
  posledný filmovací deň 19901216
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19910213
  film schválený z dvoch pásov dňa 19910321
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19910329
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19910329
  premiéra 19910515 (Bratislava, Filmový klub)
  Poznámky
  Svoj režijný hraný debut nakrútil Martin Šulík päť rokov po absolvovaní réžie na VŠMU v dramaturgii Zuzany Tatárovej a v tvorivo-výrobnej skupine Panoráma. Komorný príbeh mladého Šimona, náhodne vtiahnutého do citového života neznámej partnerskej dvojice napísal spolu so scenáristom Ondrejom Šulajom. Autorom hudby bol hudobný skladateľ Vladimír Godár, s ktorým Martin Šulík spolupracoval už v roku 1986 na medzinárodne úspešnom absolventskom filme Staccato. Prvýkrát spolupracoval aj s kameramanom Martinom Štrbom a pre architekta a výtvarníka Františka Liptáka to bolo jeho prvé stretnutie s filmom. Postavu Šimona stvárnil poslucháč herectva na VŠMU Gejza Benkö, do úloh mileneckej dvojice obsadil režisér maďarského herca György Cserhalmiho a poľskú herečku Mariu Pakulnis. Nakrúcalo sa 18.10.1990 do 16.12.1990 v Bratislave, v Klatovej Novej Vsi a v Plaveckom Štvrtku. Film vzbudil v čase svojho vzniku rozpaky a názory filmových kritikov na jeho umeleckú kvalitu sa líšili. Na Festivale českých a slovenských filmov v Bratislave v roku 1991 získal tri filmové ceny - Zlatý klinec pre Martina Šulíka za debut, pre Martina Štrbu za kameru a pre Vladimíra Godára za hudbu. Počas Prehliadky slovenskej hranej filmovej tvorby 90. rokov v roku 1999 v ankete členov Slovenskej filmovej a televízne akadémie bol film zaradený medzi desať najhodnotnejších slovenských filmov deväťdesiatych rokov.
  Ocenenie: Zlatý klinec v kategórii hraných filmov - Martin Šulík za debut, Zlatý klinec v kategórii hraných filmov - Martin Štrba za kameru a Zlatý klinec v kategórii hraných filmov - Vladimír Godár za hudbu k filmom Neha a Let asfaltového holuba - 29. festival českých a slovenských filmov Bratislava 1991
  Ocenenie: Prémie za umelecké výkony v roku 1990 Ondrejovi Šulajovi za scenár, M. Šulíkovi za scenár a réžiu, Zuzane Tatárovej za dramaturgiu a Martinovi Štrbovi za kameru (udelené výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televízie pri SLF v roku 1991)
  Ocenenie: film zaradený v ankete členov Slovenskej filmovej a televíznej akadémie medzi desať umelecky najhodnotnejších slovenských filmov deväťdesiatych rokov (anketa vyhlásená počas Prehliadky slovenskej hranej filmovej tvorby 90. rokov v roku 1999)

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba Bratislava PANORÁMA umelecký vedúci Tibor Vichta spracovali Filmové laboratóriá Bratislava.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 14 min. 7 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Tenderness [eng]
  preklad názvu: Czułość [pol]
  preklad názvu: La tenerezza [ita]
  preklad názvu: La tendresse [fre]
  Názov diela (heslo)
  Neha [film] (1991)
  Štáb
  Réžia: Martin Šulík
  Námet: Ondrej Šulaj; Martin Šulík
  Scenár: Ondrej Šulaj; Martin Šulík
  Kamera: Martin Štrba
  Hudba: Vladimír Godár
  Dramaturgia: Zuzana Gindl-Tatárová
  Architekt: František Lipták
  Návrhy kostýmov: Anna Hroššová
  Umelecký maskér: Anna Hroššová
  Strih: Dušan Milko
  Zvuk: Csaba Török
  Vedúci výroby: Ivan Filus
  Pomocná réžia: Katalin Jánosy; Anton Šulík, ml.
  Asistent kameramana: Martin Gazík
  Asistent architekta: Vladimír Matúšek
  Vedúci výpravy: Ivan Varinský
  Vedúci kostymér: Kvetoslava Adámková
  Zástupcovia vedúceho výroby: Vladimír Magál; Zuzana Fraňová
  Skript: Zita Pirháčová
  Hlavný osvetľovač: Karol Szabó
  Klapka: Svetlana Kapraľová
  Fotograf: Dušan Dukát
  Spolupracovali: Ladislav Šimovič; Peter Kusý; Juraj Kriha; Karol Zelenay; Ivona Hlavatá; Eva Mrázová; Marián Lamačka; Jozef Szikela; Stanislav Koroš; Rudolf Bugyi; Miroslav Žila; Michal Gubala; Emil Tardík; Martin Majtl; Henrieta Mikuličková; Iveta Mayerová; Martin Križan; Pavol Lauko; Helena Lauková; Katarína Dalkovičová; Naďa Marákyová; Jozef Jon; Ján Galát; Ivan Konečný; Jozef Červenko; Ján Vilém; Miroslav Remo; Zdena Šišová
  Tvorivá skupina: Tvorivo-výrobná skupina Panoráma Film, vedúci Tibor Vichta
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Vladimír Godár
     Hudbu nahral: Moyzesovo kvarteto
  Účinkujúci – odkazy
  Gejza Benkö | Šimon (hlas: Dušan Cinkota )
  Maria Pakulnis | Mária (hlas: Iveta Kožková )
  György Cserhalmi | Viktor (hlas: Štefan Kožka )
  Iva Bittová | Marta
  Adela Gáborová | Šimonova matka
  Stanislav Štepka | Šimonov otec
  Aneta Orosiová | Anetka
  Dušan Brandys
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.18.08.2022)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Neha

  Heslo

  Neha [film] (1991)
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - scenáre (knižne vydané)
  (4) - fotografie z nakrúcania filmu
  (5) - fotografie z filmu
  (3) - diapozitívy fotografií z filmu
  (7) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - filmové plagáty
  (3) - plagáty podujatia
  (2) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - technické scenáre
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (32) - články
  (6) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (10) - filmové nosiče (archívne)
  Heslár SFÚ
  (1) - podujatia

Slovenská filmová databáza