Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Bielik, Paľo
  Výroba
  Československý film Bratislava
  Rok výroby
  1966
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (105 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, Paľo Bielik; kamera, Vladimír Ješina; hudba, Tibor Andrašovan ; I. tvorivá skupina Albert Marenčin – Pavol Bauma ; architekt, Ivan Vaníček ; návrhy kostýmov, Gizela Schmiedová ; masky, Mária Grandtnerová ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Ondrej Polomský ; vedúci výroby, Pavol Bauma ; pomocná réžia, Sylvia Lacková ; asistent réžie, Karol Švantner ; druhá kamera, Benedikt Krivošík ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, František Belfín ; nahral, Maďarský hudobno-spevácky súbor pri SÚV ČSM ; choreograf, Jozef Kvočák ; výtvarná spolupráca, Edgar Schmied ; asistentka architekta, Oľga Maiová ; výprava, Jozef Suchý ; kostýmy, Anna Kollerová ; zástupcovia vedúceho výroby, Alexej Artim, Igor Fábry ; asistent výroby, Jiří Hlošek ; skript, Mária Žajdlíková ; odborná spolupráca, Miroslav Machatka, Karol Meszároš, Imrich Gabaj, Pavol Jančovič, Bohumil Vorek
  Účinkujúci
  herci: Vlado Müller (kat Emil Targo), Štefan Kvietik (Richardus), Emília Vášáryová (Agajka Richardus), Peter Debnár (Emilko Targo, nahovoril Marián Labuda), Jozef Budský (kňaz, Milicin strýko), Zuzana Jariabková (Milica), Oľga Adamčíková (Katrina Targová, Emilova matka), Eduard Bindas (Ali-paša), Daniel Michaelli (Bairakdar), František Dibarbora (Tuli-bej), Ondrej Jariabek (Emilov sluha Findo), Viera Časnochová (Agaja), Ivan Krivosudský (Gabriel), Samuel Adamčík (starý sudca), Jozef Adamovič (rybár Buran), Ján Kramár (starý rybár), Július Vašek (Crnilo), Vladimír Černý (Šárehid), Vlado Václav (Ganimédes, nahovoril Emil Fillo), Branislav Koreň (turecký ceremoniár), Ján Géc (Emilov sluha Krutan a turecký vojak), Igor Čillík (majster kamenár, nahovoril František Zvarík), Slavomír Záhradník (Poliak), Božena Slabejová (predavačka na trhu a moslimka), Július Bulla (zlatník Vuko), Karol Viceník (Poliak), Karol Skovay (eunuch), Vojtech Brázdovič (rybár), Milan Brucháč (rybár), Ľubomír Dobrovoda (rybár), Jozef Hacaj (sudca a rybár), Emil Kopas (mladý rybár), Ferdinand Lehotský (rybár a mestský pán), Ondrej Nemčok (rybár), Lotár Radványi (rybár), Ján Rybárik (rybár), Michal Belák (mestský pán), Imrich Fábry (mestský pán), Juraj Haľama (mestský pán), Jozef Hanúsek (mestský pán), Štefan Janči (mestský pán), Daniel Králik (mestský pán), Zdeněk Říha (mestský pán), Imrich Strelka (mestský pán), Štefan Winkler (mestský pán), Oľga Gallová (mestská dáma), Eduard Kinzel (telesná stráž), Margita Žemlová (stará sedliačka), Marián Sotník (dráb), Alexej Artim (janičiar), Karol Baláž (turecký vojak), Alexander Bada (turecký vojak), Štefan Dobrovodský (turecký vojak), Leopold Haverl (turecký vojak), Vladimír Kostovič (turecký vojak), Ján Kákoni (turecký vojak), Jozef Ligda (turecký vojak), Viera Jedličková (dievča), Jana Mrázová (dievča), Anna Nábelková (dievča), Viola Rapošová (dievča), Alexandra Sekulová (dievča), Gabriela Šomská (dievča)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  V povodí Dunaja, v miestach, ktoré boli cieľom častých tureckých nájazdov sa odohráva historický príbeh dvoch priateľov, rybára Richardusa a mestského kata Emila Targa. Náklonnosť k jednej žene, Emilova nečestnosť a zrada však spôsobia, že priateľstvo sa zmení na veľkú nenávisť.
  The historical drama is set in the wide territory along the Danube. The friendship of fisherman Richardus and the town executioner Emil Targa is changed into hatred because of their love for the same woman and Emil's dishonesty and betrayal.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  historické filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Stupava (Slovensko)
  Šúr (Slovensko : prírodná rezervácia)
  Telč (Česko)
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (filmový ateliér)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Rusovce (Bratislava, Slovensko)
  Telč (Česko)
  Svätý Jur (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19650311
  technický scenár schválený dňa 19650809
  zaradenie do výroby dňa 19650428
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19651006
  rozpočet v sume 5.800.000, - Kčs (dňa 19660318 znížený na sumu 5.391.170, - Kčs)
  prvý filmovací deň 19650909 (dunajská zátoka v Karlovej Vsi)
  posledný filmovací deň 19660406 (Kapitulská ulica v Bratislave)
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19660416
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19660608
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19660610
  19650310 (započatie prípravných prác)
  Poznámky
  Film Majster kat je podobne ako filmy V piatok trinásteho... [1953], Štyridsaťštyri [1957] a Jánošík [1962-1963] autorským filmom režiséra Paľa Bielika. Je autorom námetu a scenára, ktorý napísal pod pseudonymom Ján Bukva. Bielik sa vo filme Majster kat pokúsil nakrútiť divácky atraktívny dobový príbeh, pripomínajúci rozprávku o tom, čo ľudí spája a rozdeľuje od nepamäti. Je to kompozíciou príbehu, charaktermi aj ich vzťahmi výrazne zjednodušený film o láske aj priateľstve odsudzujúci zlobu i nenávisť. Bielik sa na rozdiel od svojich výrazne dramatických príbehov, akými boli Vlčie diery, Kapitán Dabač alebo Štyridsaťštyri, tentoraz väčšmi sústredil na melodramatický príbeh zasadený do historických kulís. Film mal pôvodne vzniknúť v koprodukcii s Juhosláviou, no po povodniach, ktoré v roku 1966 postihli Slovensko, sa z finančných dôvodov viaceré scény filmu napokon nakrúcali v Čechách na zámku Telč. Bratislava neponúkla slovenským filmárom dostatok stredovekých exteriérov, a preto sa nakrúcalo prevažne len v okolí Dómu svätého Martina a na Kapitulskej ulici. Turecké rekvizity boli zapožičané z renesančného múzea v Topoľčiankach a zbrane z hradu Červený kameň. Film sa nakrúcal od 9.9.1965 do 6.4.1966 a celkové náklady dosiahli 5.391.000 Kčs. Do hlavných postáv Bielik obsadil známych slovenských hercov Štefana Kvietika a Vlada Müllera, pre ktorých bol film Majster kat ich prvým historickým filmom. Postavu Agajky stvárnila herečka Emília Vášáryová a v postave Emilka sa predstavil herec Peter Debnár. Film s veľkou slávou uviedli pri otvorení Filmového festivalu pracujúcich v roku 1966. Aj napriek tomu, že mal veľký divácky úspech a stal sa jedným z najnavštevovanejších filmov v histórii slovenskej kinematografie [do roku 1989 film videlo v kinách vyše 2 miliónov divákov], hodnotila ho vtedajšia kritika ako pateticko-teatrálny, plytký a sentimentálny. (autor: R. Šmatláková, 2009)

  Ukončená identifikácia hercov.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobilo Štúdio hraných filmov Bratislava I. tvorivá skupina Ateliéry Bratislava - Koliba Laboratóriá Praha - Barrandov.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.

  Dĺžka komponovanej hudby: 27 min. 09 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Master executioner [eng]
  preklad názvu: Hóher mester [hun]
  Názov diela (heslo)
  Majster kat [film] (1966)
  Štáb
  Réžia: Paľo Bielik
  Námet: Paľo Bielik
  Scenár: Paľo Bielik
  Kamera: Vladimír Ješina
  Hudba: Tibor Andrašovan
  Architekt: Ivan Vaníček
  Návrhy kostýmov: Gizela Schmiedová
  Umelecký maskér: Mária Grandtnerová
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Ondrej Polomský
  Vedúci výroby: Pavol Bauma
  Pomocná réžia: Sylvia Lacková
  Asistent réžie: Karol Švantner
  Druhá kamera: Benedikt Krivošík
  Choreografia: Jozef Kvočák
  Výtvarná spolupráca: Edgar Schmied
  Asistent architekta: Oľga Maiová
  Vedúci výpravy: Jozef Suchý
  Kostymér: Anna Kollerová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Alexej Artim; Igor Fábry
  Asistent výroby: Jiří Hlošek
  Skript: Mária Žajdlíková
  Odborná spolupráca: Miroslav Machatka; Karol Meszároš; Imrich Gabaj; Pavol Jančovič; Bohumil Vorek
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Pavol Bauma
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: František Belfín
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr; Maďarský hudobno-spevácky súbor pri SÚV ČSM
  Účinkujúci – odkazy
  Vlado Müller | kat Emil Targo
  Štefan Kvietik | Richardus
  Emília Vášáryová | Agajka Richardus
  Peter Debnár | Emilko Targo (hlas: Marián Labuda )
  Jozef Budský | kňaz, Milicin strýko
  Zuzana Jariabková | Milica
  Oľga Adamčíková | Katrina Targova, Emilova matka
  Eduard Bindas | Ali-paša
  Daniel Michaelli | Bairakdar
  František Dibarbora | Tuli-bej
  Ondrej Jariabek | Emilov sluha Findo
  Viera Časnochová | Agaja
  Ivan Krivosudský | Gabriel
  Samuel Adamčík | starý sudca
  Jozef Adamovič | rybár Buran
  Ján Kramár | starý rybár
  Július Vašek | Crnilo
  Vladimír Černý | Šárehid
  Vlado Václav | Ganimédes (hlas: Emil Fillo )
  Branislav Koreň | turecký ceremoniár
  Ján Géc | Emilov sluha Krutan
  Igor Čillík | majster kamenár (hlas: František Zvarík )
  Slavomír Záhradník | Poliak
  Božena Slabejová | predavačka na trhu
  Július Bulla | zlatník Vuko
  Karol Viceník | Poliak
  Karol Skovay | eunuch
  Vojtech Brázdovič | rybár
  Milan Brucháč | rybár
  Ľubomír Dobrovoda | rybár
  Jozef Hacaj, st. | sudca
  Emil Kopasz | mladý rybár
  Ferdinand Lehotský | rybár
  Ondrej Nemčok | rybár
  Lotár Radványi | rybár
  Ján Rybárik | rybár
  Michal Belák | mestský pán
  Imrich Fábry | mestský pán
  Juraj Haľama | mestský pán
  Jozef Hanúsek | mestský pán
  Štefan Janči | mestský pán
  Daniel Králik | metský pán
  Zdeněk Říha | mestský pán
  Imrich Strelka | mestský pán
  Štefan Winkler | metský pán
  Oľga Gallová | mestská dáma
  Eduard Kinzel | telesná stráž
  Margita Žemlová | stará sedliačka
  Marián Sotník | dráb
  Alexej Artim | janičiar
  Karol Baláž | turecký vojak
  Alexander Bada | turecký vojak
  Štefan Dobrovodský | turecký vojak
  Leopold Haverl | turecký vojak
  Vladimír Kostovič | turecký vojak
  Ján Kákoni | turecký vojak
  Jozef Ligda | turecký vojak
  Viera Jedličková | dievča
  Jana Mrázová | dievča
  Anna Nábelková | dievča
  Viola Rapošová | dievča
  Alexandra Skořepová | dievča
  Gabriela Šomská | dievča
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.29.09.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Majster kat

  Heslo

  Majster kat [film] (1966)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - dokumentárny film
  (6) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (8) - fotografie z nakrúcania filmu
  (1) - distribučné fotografie
  (4) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (4) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (2) - leták
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (2) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (2) - technické scenáre
  (1) - montážne listiny filmu
  (2) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (43) - články
  (1) - čísla periodík
  (5) - filmové kópie (distribučné)
  (2) - filmové kópie (konzervačné)
  (17) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.