Slovenská filmová databáza
 1. Chodník cez Dunaj

  Réžia
  Luther, Miloslav
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Československá televízia Bratislava
  Rok výroby
  1989
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (89 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Miloslav Luther; námet, Vladimír Körner; scenár, Vladimír Körner, Marian Puobiš, Miloslav Luther; kamera, Vladimír Holloš; hudba, Jiří Bulis ; III. tvorivo-výrobná skupina, vedúca Alena Vičíková ; dramaturgia, Emil Kočiš, Tibor Vichta ; architekt, Viliam Gruska ; návrhy kostýmov a masky, Anna Hroššová ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Ľubomír Novota ; vedúci výroby, Viliam Čánky ; pomocní režiséri, Ingrid Hodálová, Peter Krcho ; druhá kamera, Ján Magdolen ; asistent kamery, Ľubomír Boskovič ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Mario Klemens ; spieva, Karel Sháněl ; asistentka architekta, Oľga Maiová ; výprava, Bohuš Pokorný ; vedúca kostymérka, Ľudmila Demovičová ; zástupcovia vedúceho výroby, Peter Lencses, Gabriela Bagová ; asistent výroby, Ladislav Fekete ; skript, Magda Bebjaková ; odborná spolupráca, J. Buček, Anton Hrnko, J. Bojanovský ; spolupracovali, Pavel Kalina, Daniela Capuličová, Milan Bezák, František Turňa, Ondrej Magyar, Igor Václavík, I. Serina, Ivan Špes, Eva Telekešová, Gita Fedorová [Margita Hlaváčová], Rudolfína Čileková, Ľudmila Kováčiková, Miloslava Podmajerská, Ladislav Nyulassy, J. Zeman, Michal Kadnár, Michal Gubala, Alexander Mucha, Jozef Ťaptík, Ladislav Dudáš, Ján Piaček, Vladimír Bureš, Katarína Dalkovičová, Eduard Kardelis, Ján Burger, L. Štróbl, J. Gálfy, J. Novák
  Účinkujúci
  herci: Roman Luknár (Viktor Lesa), Vladimír Hajdu (Franz Ticháček, nahovoril Karel Riegel), Györgyi Tarján (Zuzka, nahovorila Ida Rapaičová), Eva Horká (Jarunka), Bronislav Poloczek (revident, nahovoril Dušan Tarageľ), Jiří Schwarz (Štěpán Hasil), Ondřej Vetchý (Valášek), Mátyás Dráfi (strážmajster, nahovoril Leopold Haverl), Gustav Opočenský (starec, nahovoril Ladislav Chudík), Adam Kerďo (Zuzkin syn Štefan), Stano Dančiak (Lesov otec), Pavol Topoľský (Vinco Mikula), Jana Březinová (Selma Ticháčková), Miloš Pietor (vidiecky lekár, nahovoril Rudolf Kraus), Václav Babka (český poštár), Lubomír Kostelka (Kadlec), Ľudovít Moravčík (doktor, nahovoril Štefan Kožka), Milan Fiabáne (výpravca, nahovoril Ján Kramár), Valerie Kaplanová (stará pani Ticháčková), Andrej Jursa (Vincúr), Richard Vančo (policajt), Tibor Frlajs (Poliak), Ladislav Konrád (utečenec), Jaroslav Cyril Kubišta (Poliak), Ladislav Milko (Poliak), Vojtech Varády (sprievodca), Milan Kadlecaj (poľovník), Jozef Husár (poľovník), Ján Kusenda (poľovník), Juraj Kováč (poľovník), Ferdinand Macurák (poľovník), Miroslav Hesek (strážnik), Ivan Ježík (strážnik), Milan Nosáľ (rabín), Eva Holubová (rabínova žena), Jakub Ursiny (rabínov syn), Peter Zeman (rabínov syn), Jozef Domonkos (vojak), Maroš Tvarožek (vojak), Elena Rybárová (Katka), Zuzana Rybárová (malá Zuzka), Róbert Beňo (gestapák), Ján Siažík (kočiš bričky)
  Jazyk
  slovenčina, čeština, nemčina, maďarčina, poľština
  Anotácia
  Tragický príbeh o osudoch mladých priateľov, Slováka a Čecha, po vzniku vojnovej Slovenskej republiky a Protektorátu Čechy a Morava. Po obvinení gestapom zo sabotáže ich spoločné ohrozenie donúti k úteku cez hranice. Počas svojej cesty sa stretávajú s ľuďmi rôznych charakterov, od ktorých závisí ich ďalší život.
  A tragic story of two young friends, a Slovak and a Czech after the establishment of the Slovak State and the Nazi Protectorate of Bohemia and Moravia. After being accused of sabotage by the Gestapo they must escape from the country. On their way they meet various kinds of people on whom their future lives depend.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  slovenské koprodukčné filmy
  druhá svetová vojna, 1939 - 1945
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  psychologické filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Praha (Česko)
  Bodíky (Slovensko)
  Komárno (Slovensko)
  Stupava (Slovensko)
  Šamorín (Slovensko)
  Pusté Úľany (Slovensko)
  Plavecký Štvrtok (Slovensko)
  Čierna Voda (Slovensko)
  Pernek (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Praha (Česko)
  Bodíky (Slovensko)
  Skalica (Slovensko)
  Pezinok (Slovensko)
  Brno (Česko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19880222
  zaradenie do výroby dňa 19881205
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19890307
  rozpočet v sume 7.506.258, - Kčs, v tom zisková prirážka: 669.007, - Kčs
  prvý filmovací deň 19890117
  posledný filmovací deň 19890324
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19890529
  film schválený z dvoch pásov dňa 19890612
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19890623
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19890623
  premiéra 19890828 (kino Tatra, Bratislava)
  Poznámky
  V roku 1983 nakrútil slovenský režisér Miloslav Luther podľa námetu českého scenáristu Vladimíra Körnera päťdielny televízny seriál o živote významného učenca Jána Jesenia Lekár umierajúceho času [v roku 1990 zostrihaný pre kiná pod názvom Svědek umírajícího času]. Z ich spolupráce nakoniec vznikli ešte dva dlhometrážne filmy pre kiná Chodník cez Dunaj (1989) a Anjel milosrdenstva (1993). Na obidvoch sa ako spoluscenárista podieľal aj Marián Puobiš. Dej filmu Chodník cez Dunaj sa odohráva na jeseň roku 1939, krátko po vypuknutí druhej svetovej vojny. Dramatický príbeh dvoch priateľov Slováka Viktora Lesu a Čecha Franza Ticháčka, vo vynikajúcom hereckom stvárnení Romana Luknára a Adyho Hajdu, zachytáva nemilosrdný zápas o holý život v hranične vypätej životnej situácii. Podľa režiséra Miloslava Luthera: „Je to film o mladých roku 1939, pre mladých roku 1989. Je v ňom láska i dobrodružstvo, statočnosť i podlosť, veľké emócie i pútavý príbeh.“ [Dialóg, 1, č. 22, 1989, s. 6.] Film vznikol v koprodukcii Slovenskej filmovej tvorby Bratislava a Československej televízie Bratislava. Nakrúcal sa od 17.1.1989 do 24.3.1989 v Prahe, Komárne, Bodíkoch, Pustých Uľanoch, Šamoríne, Plaveckom Štvrtku, Stupave, Čiernej Vode a Perneku. Okrem slovenských hercov vo filme účinkovala aj maďarská herečka Györgyi Tarján, českí herci Bronislav Poloczek, Gustav Opočenský, Ondřej Vetchý, Jiří Schwarz, Eva Horká a iní. Film mal premiéru 28. augusta 1989 v bratislavskom kine Tatra. Na Medzinárodnom televíznom festivale v Monte Carlo [1990] získal osobitnú cena monackého princa - Prix de la Croix-Rouge Monégasque, ktorá sa udeľuje filmu bojujúcemu za mier, myšlienky humanizmu, tolerancie a znášanlivosti. (autor: R. Šmatláková, 2012)
  Ocenenie: Mimoriadna prémia SLF za tvorbu tematicky zameranú k 45. výročiu SNP M. Lutherovi za réžiu, Vladimírovi Hollošovi za kameru a Romanovi Luknárovi za hlavnú postavu (udelené výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu v roku 1989)
  Ocenenie: Prémie za filmovú tvorbu roku 1989 M. Lutherovi za réžiu a Vladimírovi Hollošovi za kameru (udelené výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla, filmu, rozhlasu a televízie v roku 1990)
  Ocenenie: Cena Monackého Červeného kríža - osobitná cena monackého princa udelená filmu bojujúcemu za mier, myšlienky humanizmu, tolerancie a znášanlivosti / Prix de la Croix-Rouge Monégasque - 30. medzinárodný televízny festival Monte Carlo 1990 / 30. festival de télévision de Monte-Carlo 1990

  Vo filme sa hovorí slovensky, česky, maďarsky, nemecky a poľsky. Film neobsahuje preklad cudzojazyčných dialógov do slovenčiny (podtitulky).

  Ukončená identifikácia hercov.

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava III. TVS - Alena Vičíková v koprodukcii s Československou televíziou Bratislava Hlavná redakcia literárno-dramatických programov Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 37 min. 26 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 7 min. 53 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: A path across the Danube [eng]
  preklad názvu: Járda a Dunán keresztül [hun]
  preklad názvu: Atravessando o Danúbio [spa]
  preklad názvu: Der Weg über die Donau [ger]
  preklad názvu: Sentier a travers le Danube [fre]
  preklad názvu: Sentiero sul Danube [ita]
  preklad názvu: Passaggio sul Danubio [ita]
  Názov diela (heslo)
  Chodník cez Dunaj [film] (1989)
  Štáb
  Réžia: Miloslav Luther
  Námet: Vladimír Körner
  Scenár: Vladimír Körner; Marian Puobiš; Miloslav Luther
  Kamera: Vladimír Holloš
  Hudba: Jiří Bulis
  Dramaturgia: Emil Kočiš; Tibor Vichta
  Architekt: Viliam Gruska
  Návrhy kostýmov: Anna Hroššová
  Umelecký maskér: Anna Hroššová
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Ľubomír Novota
  Vedúci výroby: Viliam Čánky
  Pomocná réžia: Ingrid Hodálová; Peter Krcho
  Druhá kamera: Ján Magdolen
  Asistent kamery: Ľubomír Boskovič
  Asistent architekta: Oľga Maiová
  Vedúci výpravy: Bohuš Pokorný
  Vedúci kostymér: Ľudmila Demovičová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Peter Lencses; Gabriela Bagová
  Asistent výroby: Ladislav Fekete
  Skript: Magda Bebjaková
  Odborná spolupráca: J. Buček; Anton Hrnko; J. Bojanovský
  Spolupracovali: Pavel Kalina; Daniela Capuličová; Milan Bezák; František Turňa; Ondrej Magyar; Igor Václavík; I. Serina; Ivan Špes; Eva Telekešová; Margita Hlaváčová; Rudolfína Čileková; Ľudmila Kováčiková; Miloslava Podmajerská; Ladislav Nyulassy; J. Zeman; Michal Kadnár; Michal Gubala; Alexander Mucha; Jozef Ťaptík; Ladislav Dudáš; Ján Piaček; Vladimír Bureš; Katarína Dalkovičová; Eduard Kardelis; Ján Burger; L. Štróbl; J. Gálfy; J. Novák
  Tvorivá skupina: III. tvorivo-výrobná skupina, vedúca Alena Vičíková
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Mario Klemens
     Spev: Karel Sháněl
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Roman Luknár | Viktor Lesa
  Vladimír Hajdu | Franz Ticháček (hlas: Karel Riegel )
  Györgyi Tarján | Zuzka (hlas: Ida Rapaičová )
  Eva Horká | Jarunka
  Bronislav Poloczek | revident (hlas: Dušan Tarageľ )
  Jiří Schwarz | Štěpán Hasil
  Ondřej Vetchý | Valášek
  Mátyás Dráfi | strážmajster (hlas: Leopold Haverl )
  Gustav Opočenský | starec (hlas: Ladislav Chudík )
  Adam Kerďo | Zuzkin syn Štefan
  Stano Dančiak | Lesov otec
  Pavol Topoľský | Vinco Mikula
  Jana Březinová | Selma Ticháčková
  Miloš Pietor | vidiecky lekár (hlas: Rudolf Kraus )
  Václav Babka | český poštár
  Lubomír Kostelka | Kadlec
  Ľudovít Moravčík | doktor (hlas: Štefan Kožka )
  Milan Fiabáne | výpravca
  Valerie Kaplanová | stará pani Ticháčková
  Andrej Jursa | Vincúr
  Richard Vančo | policajt
  Tibor Frlajs | Poliak
  Ladislav Konrád | utečenec
  Jaroslav Cyril Kubišta | Poliak
  Ladislav Milko | Poliak
  Vojtech Várady | sprievodca
  Milan Kadlecaj | poľovník
  Jozef Husár | poľovník
  Ján Kusenda | poľovník
  Juraj Kováč | poľovník
  Ferdinand Macurák | poľovník
  Miroslav Hesek | strážnik
  Ivan Ježík | strážnik
  Milan Nosál | rabín
  Eva Holubová | rabínova žena
  Jakub Ursiny | rabínov syn
  Peter Zeman | rabínov syn
  Jozef Domonkoš | vojak
  Maroš Tvarožek | vojak
  Elena Rybárová | Katka
  Zuzana Rybárová | malá Zuzka
  Róbert Beňo | gestapák
  Ján Siažík | kočiš bričky
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.18.11.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  NID
  urn:nbn:sk:sfu-ko1ug14
  Kategória
  hraný film
  Chodník cez Dunaj

  Video

  Heslo

  Chodník cez Dunaj [film] (1989)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film
  (1) - hraný film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (3) - monografie
  (1) - albumy filmových fotografií
  (1) - distribučné fotografie
  (585) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (4) - fotografie z filmu
  (122) - diapozitívy z nakrúcania filmu
  (4) - diapozitívy fotografií z filmu
  (9) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (2) - leták
  (2) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - filmové poviedky
  (3) - literárne scenáre
  (15) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (25) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (8) - zmluvy (príprava filmu)
  (19) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (3) - technické scenáre
  (6) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (15) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (26) - články
  (7) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (15) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (distr./vysiel.)
  (2) - digitálne nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza