Slovenská filmová databáza
 1. Deň náš každodenný...

  Réžia
  Krivánek, Otakar
  Výroba
  Slovenský film Bratislava
  Rok výroby
  1969
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (88 min.) : čiernobiely, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, námet, scenár, strih, Otakar Krivánek; kamera, Jozef Grussmann ; I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš ; zvuk, Eduard Palček ; vedúci výroby, Gustáv Adamica ; asistent kamery, Július Ásványi ; vedúci výpravy, Milan Peťovský ; zástupca vedúceho výroby, Ľubomír Holec ; odborný poradca, Ondrej Kondáš ; spolupracovali, Michal Mikulášových, Mária Inczeová
  Účinkujúci
  herci: Michal Ravinger st. (otec Mišo), Michal Ravinger ml. (syn Miško), Michaela Ravingerová (dcéra Miška), Gertrúda Ravingerová (matka Gerta), Marcel Ravinger (syn Marcel), Sylvia Točíková (Katka Hladká, Marcelova spolužiačka), Sylvia Točíková (Hladká, Katkina matka), Karol Točík (Hladký, Katkin otec), Adela Gáborová (známa na návšteve), Božena Slabejová (známa na návšteve), Andrej Rimko (známy na návšteve)
  Jazyk
  slovenčina, čeština
  Anotácia
  Dokumentárna rekonštrukcia každodenného života obyčajnej rodiny.
  A documentary reconstruction of an average family's everyday life.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  hrané filmy s prvkami dokumentárneho filmu
  filmy pre kiná
  zakázané filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Nitra-okolie (Slovensko)
  Nitra (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Nitra (Slovensko)
  Nitra-okolie (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa film bol nakrútený bez vopred schváleného scenára ako improvizácia na danú tému
  zaradenie do výroby dňa 19680504 (rozhodnutie riaditeľa ŠKF), 1969 (preradenie do ŠHF)
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19690115
  započatie výrobných prác 19680520
  prvý filmovací deň 19680608
  posledný filmovací deň 19680628
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19681214 (16mm)
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19690307
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19690309
  Poznámky
  Režisér Otakar Krivánek na seba upozornil v 60. rokoch dokumentárnymi filmami Rozhovor [1963], Fotografia [1965] a Cesta... [1966]. Aj film Deň náš každodenný (s pracovným názvom Teória a prax) nakrúcal pôvodne ako krátkometrážny dokument pre Štúdio krátkych filmov v Bratislave. Film vznikol bez vopred schváleného scenára ako improvizácia na danú tému. Dokumentárnou formou zachytával každodenný život päťčlennej rodiny Ravingerovcov. Nedostatkom dramatickej stavby, zápletiek a ovzduším všednosti a každodennosti tento film podľa niektorých kritikov pripomínal filmy českých režisérov Miloša Formana a Ivana Passera. Za 20 filmovacích dní, s jednou kamerou a s trojčlenným filmovým štábom sa nakrútilo množstvo filmového materiálu. Po projekcii pracovnej kópie dostal Otakar Krivánek od riaditeľa Slovenského filmu Ctibora Štítnického súhlas na záverečné práce. Namiesto krátkometrážnej štúdie vznikol dlhometrážny film oscilujúci na rozhraní dokumentárneho a hraného filmu. Film akceptovala I. tvorivá skupina Štúdia hraných filmov a zaradila ho do výroby. V porovnaní s priemernými výrobnými nákladmi na dlhometrážny film [v roku 1969 cca 2 mil. korún] bol Deň náš každodenný s nákladmi 600 000,- Kčs nízkorozpočtovým filmom. (autor: R. Šmatláková, 2009)

  Vo filme sa hovorí slovensky a česky.

  Ukončená identifikácia hercov.

  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobilo Štúdio hraných filmov Tvorivá skupina A. Marenčin - K. Bakoš Bratislava - Koliba Laboratóriá Gottwaldov.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav.
  Variant názvu
  Teória a prax 2
  Uvažujte s nami... 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Our daily life [eng]
  preklad názvu: Mindennapi kenyerünk [hun]
  preklad názvu: Deň naš ežednevnyj [rus]
  preklad názvu: Notre jour quotidien [fre]
  preklad názvu: Unser alltäglicher Tag [ger]
  preklad názvu: Día nuestro cotidiano [spa]
  preklad názvu: Il nostro giorno quotidiano [ita]
  Názov diela (heslo)
  Deň náš každodenný... [film] (1969)
  Štáb
  Réžia: Otakar Krivánek
  Námet: Otakar Krivánek
  Scenár: Otakar Krivánek
  Kamera: Jozef Grussmann
  Strih: Otakar Krivánek
  Zvuk: Eduard Palček
  Vedúci výroby: Arnold Gustáv Adamica
  Asistent kamery: Július Ásványi
  Vedúci výpravy: Milan Peťovský
  Zástupca vedúceho výroby: Ľubomír Holec
  Odborný poradca: Ondrej Kondáš
  Spolupracovali: Michal Mikulášových; Mária Inczeová
  Tvorivá skupina: I. tvorivá skupina Albert Marenčin - Karol Bakoš
  Účinkujúci – odkazy
  Michal Ravinger | otec Mišo
  Gertrúda Ravingerová | matka Gerta
  Michaela Ravingerová | dcéra Miška
  Marcel Ravinger | syn Marcel
  Michal Ravinger, ml. | syn Miško
  Sylvia Točíková | Katka Hladká, Marcelova spolužiačka
  Sylvia Točíková | Hladká, Katkina matka
  Karol Točík | Hladký, Katkin otec
  Adela Gáborová | známa na návšteve
  Božena Slabejová | známa na návšteve
  Andrej Rimko | známy na návšteve
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.21.12.2020)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Deň náš každodenný...

  Heslo

  Deň náš každodenný... [film] (1969)
  Katalóg SFÚ
  (1) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - distribučné fotografie
  (23) - fotografie z filmu
  (10) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (1) - leták
  (1) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (2) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (3) - listiny podtitulkov
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (24) - články
  (1) - čísla periodík
  (5) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (7) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza