Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Zachar, Jozef
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1980
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (77 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Jozef Zachar; námet, Janko Jesenský (román Demokrati); scenár, Maximilián Nitra; kamera, Viktor Svoboda; hudba, Petr Skoumal ; III. tvorivá skupina Jozefa A. Talla ; dramaturgia, Jozef A. Tallo ; architekt, Juraj Červík st. ; návrhy kostýmov, Milan Čorba ; masky, Anna Hroššová ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Štefan Gašparík ; druhý režisér, Adolf Lachkovič ; druhý kameraman, Ivan Káčer ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; výprava, Stanislav Možný ; vedúci kostymér, Júlia Morvicová ; zástupcovia vedúceho výroby, Ivan Janovský, Jozef Prochác ; skript, Kornélia Šuplatová [Kornélia Bartková]
  Účinkujúci
  herci: Josef Abrhám (okresný komisár Ján Landík), Naďa Konvalinková (Hanka Dubcová), Leopold Haverl (mäsiar Tolkoš), Marián Labuda (tajomník agrárnej strany Mikeska), Kamila Magálová (Želka Petrovičová), Leon Niemczyk (Petrovič, otec Želky Petrovičovej), Zuzana Kronerová (Milka, slúžka u Rozvalidov), Vladimír Kostovič (agrárnik Radolín Rozvalid), Jozef Dóczy (okresný náčelník Brigantík), Anton Mrvečka (hlavný radca Hrnčiarik), Ivan Matulík (obuvník Jozef Zeleň), Otto Mrlina (úsporný referent doktor Zimák), Júlia Korpášová (Rozvalidová, manželka Radolína Rozvalida), Ctibor Filčík (krajinský prezident), Juraj Šebok (vrchný radca Škvrnitý), Anton Živčic (Sakulík), Sándor Dánffy (veľkostatkár Dubec), Tomáš Žilinčík (sekretár krajinského prezidenta Tobiáš), František Kabrheľ (veľkostatkár), Růžena Lysenková (teta Kornélia, nahovorila Naďa Kotršová), Xénia Gracová (Petrovičová, matka Želky Petrovičovej), Marián Zednikovič (Maťko), Emília Došeková (Marka), Daniel Králik (Masný a personálny referent doktor Čistý), Jozef Fuska (mladší pán), Ladislav Lahoda (úradník), Anton Milko (harmonikár), Ľudovít Reiter (chlap na politickom mítingu), Hana Slivková (gazdiná tety Kornélie), Anton Šulík (Radlák), Jaroslav Tomsa (hostinský), Rudolf Velický (starší pán), Mária Zavarská (Hankina tetka), Pavol Zavarský (poštár)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Film na príbehu nerovného ľúbostného vzťahu medzi mladým okresným úradníkom, doktorom Landíkom a kuchárkou Hankou zobrazuje spoločenské vzťahy a situáciu v malom slovenskom meste 30. rokov. Filmová adaptácia rovnomenného románu Janka Jesenského.
  Through the story of a socially uneven love relationship of a young clerk Dr. Landik and a cook girl, Hanka, the film describes the changes of society in Slovak small-town of the 1930s.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Bratislava (Slovensko)
  Skalica (Slovensko)
  Hubice (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Skalica (Slovensko)
  Hubice (Slovensko)
  Modra (Slovensko)
  Stupava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19771207
  technický scenár schválený dňa 19790731
  zaradenie do výroby dňa 19790917
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19791126
  rozpočet v sume 6.285.594, - Kčs, v tom zisková prirážka: 934.976, - Kčs
  prvý filmovací deň 19791025
  posledný filmovací deň 19800309
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19800207 (nesúhlasí s posledným filmovacím dňom)
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19800516
  Poznámky
  Ocenenie: Cena mesta Košíc slovenskému filmu režiséra Jozefa Zachara Demokrati za pozoruhodné pretlmočenie vynikajúceho satirického románu Janka Jesenského, kritizujúceho pokrytectvo a falošnú morálku buržoáznej spoločnosti v predmníchovskej republike - 31. filmový festival pracujúcich - leto 1980

  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce Bratislava - Koliba spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Democrats [eng]
  preklad názvu: Demokraták [hun]
  Názov diela (heslo)
  Demokrati [film] (1980)
  Štáb
  Réžia: Jozef Zachar
  Autor literárnej predlohy: Janko Jesenský
  Scenár: Maximilián Nitra
  Kamera: Viktor Svoboda
  Hudba: Petr Skoumal
  Dramaturgia: Jozef Alexander Tallo
  Architekt: Jiří Červík, st.
  Návrhy kostýmov: Milan Čorba
  Umelecký maskér: Anna Hroššová
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Štefan Gašparík
  Druhý režisér: Adolf Lachkovič
  Druhý kameraman: Ivan Káčer
  Vedúci výpravy: Stanislav Možný
  Vedúci kostymér: Júlia Morvicová
  Zástupcovia vedúceho výroby: Ivan Janovský; Jozef Prochác
  Skript: Kornélia Bartková
  Tvorivá skupina: III. tvorivá skupina Jozefa A. Talla
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Josef Abrhám | okresný komisár Ján Landík
  Naďa Konvalinková | Hanka Dubcová
  Leopold Haverl | mäsiar Tolkoš
  Marián Labuda | tajomník agrárnej strany Mikeska
  Kamila Magálová | Želka Petrovičová
  Leon Niemczyk | Petrovič, otec Želky Petrovičovej
  Zuzana Kronerová | Milka, slúžka u Rozvalidov
  Vladimír Kostovič | agrárnik Radolín Rozvalid
  Jozef Dóczy | okresný náčelník Brigantík
  Anton Mrvečka | hlavný radca Hrnčiarik
  Ivan Matulík | obuvník Jozef Zeleň
  Otto Mrlina | úsporný referent doktor Zimák
  Júlia Korpášová | Rozvalidová, manželka Radolína Rozvalida
  Ctibor Filčík | krajinský prezident
  Juraj Šebok | vrchný radca Škvrnitý
  Anton Živčic | Sakulík
  Sándor Dánffy | veľkostatkár Dubec
  Tomáš Žilinčík | sekretár krajinského prezidenta Tobiáš
  František Kabrheľ | veľkostatkár
  Růžena Lysenková | teta Kornélia (hlas: Naďa Kotršová )
  Xénia Gracová | Petrovičová, matka Želky Petrovičovej
  Marián Zednikovič | Maťko
  Emília Došeková | Marka
  Daniel Králik | Masný a personálny referent doktor Čistý
  Jozef Fuska | mladší pán
  Ladislav Lahoda | úradník
  Anton Milko | harmonikár
  Ľudovít Reiter | chlap na politickom mítingu
  Hana Slivková | gazdiná tety Kornélie
  Anton Šulík | Radlák
  Jaroslav Tomsa | hostinský
  Rudolf Velický | starší pán
  Mária Zavarská | Hankina tetka
  Pavol Zavarský | poštár
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.02.01.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Demokrati

  Heslo

  Demokrati [film] (1980)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - umelecká literatúra
  (1) - albumy filmových fotografií
  (83) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (6) - fotografie z nakrúcania filmu
  (11) - distribučné fotografie
  (3) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (81) - fotografie z filmu
  (18) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (1) - leták
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (12) - články
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (11) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza