Neprihlásený používateľ
Slovenská filmová databáza
 1. Réžia
  Štefankovičová, Eva
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1982
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (83 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, Eva Štefankovičová; námet, scenár, Leo Štefankovič, Eva Štefankovičová; kamera, Jozef Šimončič; hudba, dirigent, Jaroslav Filip ; III. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Ivan Hušťava ; dramaturgia, Alta Vášová, Zuzana Suchánová ; architekt, Roman Rjachovský ; návrhy kostýmov, Mona Hafsahl ; masky, Jozef Škopek ; strih, Alfréd Benčič ; zvuk, Milan K. Némethy ; vedúci výroby, Viliam Čánky ; pomocný režisér, Michal Ruttkay ; asistent réžie, Mikuláš Ricotti ml. ; druhý kameraman, Jozef Müller ; asistent kamery, Marián Bielik ; autor a režisér animovanej časti, Igor Ševčík ; nahrala, Štúdiová skupina Jaroslava Filipa ; asistent architekta, Juraj Červík ml. ; výprava, Viliam Paušek ; vedúca kostymérka, Zdenka Bočánková ; zástupca vedúceho výroby, Marian Dalkovič, Jozef Hacaj st. ; asistent výroby, Ivan Ruppeldt ; skript, Lenka Fauthová
  Účinkujúci
  herci: Henrich Hlocký (Jakub Kolárik), Jan Čenský (Ladislav Kolárik, Jakubov otec, nahovoril Ivan Romančík), Lenka Pichlíková (Hana Koláriková, Jakubova mama, nahovorila Zdena Studenková), Zuzana Kronerová (Jakubova učiteľka), Teodor Pasternák (husličkár - záškolák), Dávid Bystrický (Radúch, Jakubov spolužiak), Peter Koza (Peter, Jakubov spolužiak), Peter Barus (Matej, Jakubov spolužiak), Martina Čeklovská (Lenka Lehoťanová), Michal Mrocek (Rasťo, Jakubov spolužiak), Ján Vavruš (Jožko, Jakubov spolužiak), Michal Elán (Dodo, Jakubov spolužiak), Miroslav Maron (Mikino, Jakubov spolužiak), Pavol Valašík (Martin, Jakubov spolužiak), Ľuba Baničová (Katka, Jakubova spolužiačka), Katarína Kyjovská (Monča, Jakubova spolužiačka), Monika Lazová (Karinka, Jakubova spolužiačka), Ladislav Bodický (Jakubov spolužiak), Martin Potaš (Jakubov spolužiak), Boris Brhlovič (Jakubov spolužiak), Martin Denko (Jakubov spolužiak), Aleš Valašťan (Jakubov spolužiak), Michal Vrábeľ (Jakubov spolužiak), Lenka Štefankovičová (Jakubova spolužiačka), Michal Bernát (Jakubov spolužiak), Martina Bujačková (Jakubova spolužiačka), Iveta Korduliaková (Jakubova spolužiačka), Michaela Pišútová (Jakubova spolužiačka), Ján Adamči (Jakubov spolužiak), Zdena Bieliková (Jakubova spolužiačka), Marián Blaško (Jakubov spolužiak), Peter Bulla (Jakubov spolužiak), Magda Bullová (Jakubova spolužiačka), Eva Jakešová (Jakubova spolužiačka), Kristián Noskovič (Jakubov spolužiak), Daniela Rajmanová (Jakubova spolužiačka), Veronika Štefková (Jakubova spolužiačka), Karin Šimoniová (Jakubova spolužiačka), Bohumil Kostrec (železničiar), Miroslav Noga (vojak, učiteľkin manžel), Vojtech Štefankovič (starší muž vychádzajúci z lekárne), Vladimír Sagmeister (špeditér, nahovoril Andrej Hryc), Martin Valent (mladík v lekárni, nahovoril Andrej Hryc), Vladimír Babečka (nový chlapec), Eva Dunajová (družinárka), Milan Frolo (Lehoťan, Lenkin otec), Júlia Trnková (suseda), Karolína Výbošťoková (pani N.), Etela Wetzlerová (magistra v lekárni, nahovorila Viera Hladká), Michal Ruttkay (muž na schodoch)
  Jazyk
  slovenčina
  Divácke určenie
  Film pre deti a mládež
  Anotácia
  Dobrodružstvá malého Jakuba, ktorý sa s rodičmi presťahuje z malého mesta na nové sídlisko v Bratislave. Postupne sa musí vyrovnávať s problémami nového prostredia, rodinnými udalosťami a novou školou.
  Adventures of a small boy, Jakub, who has moved with his parents from a small town to a housing estate in the city of Bratislava. There he has to face problems related to his new environment, his family situation and his new school.
  Neúplný obsah
  Film obsahuje 6 animovaných častí a animované záverečné titulky.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  detské filmy
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Staré mesto (Bratislava, Slovensko)
  Petržalka (Bratislava, Slovensko) - panelové domy, Starý most, Bratislavský prístav
  Filmové lokácie – ateliéry
  Koliba (Bratislava, Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Bratislava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19810625
  technický scenár schválený dňa 19810820
  zaradenie do výroby dňa 19810821
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19810914
  rozpočet v sume 4.197.035, - Kčs, v tom zisková prirážka 617.997, - Kčs
  prvý filmovací deň 19810914
  posledný filmovací deň 19811030
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19820222
  film schválený z dvoch pásov dňa 19820311
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19820325
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19820326
  Poznámky
  Ocenenie: Prémia za 1. polrok 1982 v kategórii filmová tvorba - hraný film E. Štefankovičovej za réžiu (udelená výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri SLF v roku 1982)
  Ocenenie: Prémia za pozoruhodné výkony za 2. polrok 1982 - Film Jozefovi Šimončičovi za kameru (udelená výborom Sekcie pre tvorivú činnosť v oblasti divadla a filmu pri SLF v roku 1983)
  Ocenenie: Osobitná cena poroty „za kolekciu detských filmov uvedených na festivale“ - Medzinárodný filmový festival La Coruña 1983 (Španielsko)
  Ocenenie: Cena Zväzu československých dramatických umelcov kolektívu tvorcov Slovenského filmu za dramaturgickú prípravu filmov, ktoré boli nakrútené v posledných rokoch na Kolibe, menovite filmov Pomocník, Kosenie Jastrabej lúky, Otec, Čarbanice, Pásla kone na betóne, Tisícročná včela, Zrelá mladosť a Mŕtvi učia živých. Tieto významné diela obohatili našu filmovú tvorbu a úspešne reprezentovali československú kinematografiu doma i v zahraničí (cena udelená na 22. festivale českých a slovenských filmov Banská Bystrica 1984)

  V záverečných titulkoch uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba Bratislava nositeľka Radu práce Spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 28 min. 13 sek.
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Scrawls [eng]
  preklad názvu: Irkafirkák [hun]
  preklad názvu: Dětská čmáranice [cze]
  Názov diela (heslo)
  Čarbanice [film] (1982)
  Štáb
  Réžia: Eva Štefankovičová
  Námet: Leo Štefankovič; Eva Štefankovičová
  Scenár: Leo Štefankovič; Eva Štefankovičová
  Kamera: Jozef Šimončič
  Hudba: Jaroslav Filip
  Dramaturgia: Alta Vášová; Zuzana Suchánová
  Architekt: Roman Rjachovský
  Návrhy kostýmov: Mona Hafsahl
  Umelecký maskér: Jozef Škopek
  Strih: Alfréd Benčič
  Zvuk: Milan K. Némethy
  Vedúci výroby: Viliam Čánky
  Pomocná réžia: Michal Ruttkay
  Asistent réžie: Mikuláš Ricotti, ml.
  Druhý kameraman: Jozef Müller
  Asistent kamery: Marián Bielik
  Autor a režisér animovanej časti: Igor Ševčík
  Asistent architekta: Jiří Červík, ml.
  Vedúci výpravy: Viliam Paušek
  Vedúci kostymér: Zdenka Bočánková
  Zástupcovia vedúceho výroby: Marian Dalkovič; Jozef Hacaj, st.
  Asistent výroby: Ivan Ruppeldt
  Skript: Magdaléna Fauthová
  Tvorivá skupina: III. tvorivo-výrobná skupina, vedúci Ivan Hušťava
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Jaroslav Filip
     Hudbu nahral: Štúdiová skupina Jaroslava Filipa
  Účinkujúci – odkazy
  Henrich Hlocký | Jakub Kolárik
  Jan Čenský | Ladislav Kolárik, Jakubov otec (hlas: Ivan Romančík )
  Lenka Pichlíková | Hana Koláriková, Jakubova mama (hlas: Zdena Studenková )
  Zuzana Kronerová | Jakubova učiteľka
  Teodor Pasternák | husličkár - záškolák
  Dávid Bystrický | Radúch, Jakubov spolužiak
  Peter Koza | Peter, Jakubov spolužiak
  Peter Barus | Matej, Jakubov spolužiak
  Martina Čeklovská | Lenka Lehoťanová, Jakubova spolužiačka
  Milan Mrocek | Rasťo, Jakubov spolužiak
  Ján Vavruš | Jožko, Jakubov spolužiak
  Michal Elán | Dodo, Jakubov spolužiak
  Miroslav Maron | Mikino, Jakubov spolužiak
  Pavol Valašík | Martin, Jakubov spolužiak
  Ľuba Baničová | Katka, Jakubova spolužiačka
  Katarína Kyjovská | Monča, Jakubova spolužiačka
  Monika Lazová | Karinka, Jakubova spolužiačka
  Ladislav Bodický | Jakubov spolužiak
  Martin Potaš | Jakubov spolužiak
  Boris Brhlovič | Jakubov spolužiak
  Martin Denko | Jakubov spolužiak
  Aleš Valašťan | Jakubov spolužiak
  Michal Vrábeľ | Jakubov spolužiak
  Lenka Jones Štefankovičová | Jakubova spolužiačka
  Michal Bernát | Jakubov spolužiak
  Martina Bujačková | Jakubova spolužiačka
  Iveta Korduliaková | Jakubova spolužiačka
  Michaela Pišútová | Jakubova spolužiačka
  Ján Adamči | Jakubov spolužiak
  Zdena Bieliková | Jakubova spolužiačka
  Marián Blaško | Jakubov spolužiak
  Peter Bulla | Jakubov spolužiak
  Magda Bullová | Jakubova spolužiačka
  Eva Jakešová | Jakubova spolužiačka
  Kristián Noskovič | Jakubov spolužiak
  Daniela Rajmanová | Jakubova spolužiačka
  Veronika Štefková | Jakubova spolužiačka
  Karin Šimoniová | Jakubova spolužiačka
  Bohumil Kostrec | železničiar
  Miroslav Noga | vojak
  Vojtech Štefankovič | starší muž vychádzajúci z lekárne
  Vladimír Sagmeister | špeditér (hlas: Andrej Hryc )
  Martin Valent | mladík v lekárni (hlas: Andrej Hryc )
  Vladimír Babečka | nový chlapec
  Eva Dunajová | družinárka
  Milan Frolo | Lehoťan, Lenkin otec
  Júlia Trnková | suseda
  Karolína Výbošťoková | pani N.
  Etela Wetzlerová | magistra v lekárni (hlas: Viera Hladká )
  Michal Ruttkay | muž na schodoch
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.19.07.2023)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Čarbanice

  Heslo

  Čarbanice [film] (1982)
  Slovenská filmová databáza
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - distribučné fotografie
  (3) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (17) - fotografie z filmu
  (12) - diapozitívy fotografií z filmu
  (18) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (3) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - dok. zložka (podujatia)
  (1) - literárne scenáre
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (1) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (18) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (11) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.