Slovenská filmová databáza
 1. Cnostný Metod

  Réžia
  Lacko, Ján
  Výroba
  Slovenská filmová tvorba Bratislava
  Rok výroby
  1979
  Krajina
  Slovensko [Československo]
  Pôvodný nosič
  (90 min.) : farebný, zvukový ; 35 mm
  Štáb
  réžia, spolupráca na scenári, Ján Lacko; námet, scenár, Miloš Krno (román Cnostný Metod); kamera, Vladimír Ješina; hudba, Milan Novák ; III. tvorivá skupina Jozefa A. Talla ; dramaturgia, Maximilián Nitra ; architekt, Juraj Červík st. ; návrhy kostýmov, Edgar Schmied ; umelecká maskérka, Emília Bobeková ; strih, Maximilián Remeň ; zvuk, Pavol Sásik ; vedúci výroby, Karol Bakoš ; druhý režisér, Adolf Lachkovič ; druhý kameraman, Ján Mančuška ; nahral, Filmový symfonický orchestr Praha ; dirigent, Štěpán Koníček ; výprava, Vojtech Brázdovič ; kostýmy, Anna Liďáková ; skript, Oľga Kopalová
  Účinkujúci
  herci: Mieczyslaw Czechowicz (ministerský radca Metod Šubík, nahovoril Eduard Bindas), Zdena Gruberová (Etelka Šubíková), Tibor Vokoun (Cyro Šubík), Mária Mačáková (Hanka), Jiří Holý (policajný prednosta Celo Poliak), Naďa Kotršová (Jolka Poliaková), Květa Fialová (Irenka), Ján Bzdúch (dekan Sollár), Ján Greššo (Ivan), Beata Znaková (Kucbelová), Tibor Bogdan (verejný notár Kucbel), Jozef Longauer (tajný), Jozef Mifkovič (tajný), Emil Kosír (Koso), Lotár Radványi (hlavný čašník v kaviarni Orient), Ľubomír Gregor (právnik Singer ml.), Alena Michalidesová (Julka), František Kabrheľ (člen správnej rady), Ján Kusenda (člen správnej rady), Ernest Šmigura (člen správnej rady), Michal Belák (legačný radca Kugler), Igor Fábry (tajomník legačného radcu Kuglera), Hana Slivková (Kosová), Jozefína Kurucová (servírka v ľudovom kroji), Lidvína Mohošová (staršia prostitútka), Ria Paldiová (prostitútka - blondýna), Nicol Zábrodská (prostitútka - tmavovláska), Jozef Úradník (Bachleda), Teodor Piovarči (Belan), Tibor Vadaš (Singer starší), Oľga Vronská (Ivanova domáca), Vojtech Brázdovič (horár), Jana Biskupská (dievča v ľudovom kroji), František Gervai (fotograf na svadbe), Ján Gubala (gardista), Jozef Husár (gardista), Anton Gýmerský (primáš Dežo), Gabriel Gašpar Bogyay (hudobník), Mikuláš Csengrádi (hudobník), Marián Greksa (hudobník - hráč na basu), Juraj Varsányi (hudobník), Karol Vizvari (hudobník), Július Major (hudobník), Štefan Buga (kontráš)
  Jazyk
  slovenčina
  Anotácia
  Satirická tragikomédia z obdobia vojnovej Slovenskej republiky o postupnej morálnej degradácii provinčného malomeštiaka a jeho premene na cynického stúpenca dobového politického a mocenského režimu. Filmová adaptácia rovnomenného románu Miloša Krna.
  A satirical tragicomedy from the war times of The Slovak Republic capturing the gradual moral degradation of a provincial petty bourgeois and his successive transformation into a cynical follower of clerical fascism.
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  hrané filmy
  filmy pre kiná
  filmové adaptácie literárnych predlôh
  dlhometrážne filmy
  35 mm filmy
  Filmové lokácie – exteriéry
  Veszprém (Maďarsko)
  Stoličný Belehrad (Maďarsko)
  Nitra (Slovensko)
  Stupava (Slovensko)
  Borinka (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Filmové lokácie – reály
  Nitra (Slovensko)
  Bratislava (Slovensko)
  Pezinok (Slovensko)
  Stupava (Slovensko)
  Výrobné a distribučné údaje
  literárny scenár schválený dňa 19790219
  technický scenár schválený dňa marec 1979
  výrobný plán a rozpočet schválený dňa 19790525 (odbornou komisiou), 19790629 (gremiálnou poradou riaditeľa SFT)
  rozpočet v sume 5.820.978, - Kčs
  započatie výrobných prác 19790213 (prieskum), 19790418 (prípravy)
  prvý filmovací deň 19790528
  posledný filmovací deň 19790731
  pracovná kópia (serviska) schválená dňa 19790822
  film schválený z dvoch pásov dňa 19791023
  1. kombinovaná kópia vyhotovená dňa 19791108
  1. kombinovaná kópia schválená dňa 19791109
  premiéra 19800403 (Bratislava, kino Tatra)
  Poznámky
  Pred úvodnými titulkami text: Bratislava 1940.
  Ocenenie: Cena Zväzu slovenských spisovateľov za prózu Milošovi Krnovi (udelená v roku 1979)

  V závere úvodných titulkov uvedené: Vyrobila Slovenská filmová tvorba nositeľka Radu práce spracovali Filmové laboratóriá Bratislava - Koliba.
  Výkon práv výrobcu: Slovenský filmový ústav

  Dĺžka komponovanej hudby: 13 min. 17 sek.
  Dĺžka archívnej hudby: 12 min. 23 sek.
  Variant názvu
  Ctihodný Metod 2
  Súvisiaci názov
  preklad názvu: Methodius the virtuous [eng]
  preklad názvu: Erényes Metód [hun]
  Názov diela (heslo)
  Cnostný Metod [film] (1979)
  Štáb
  Réžia: Ján Lacko
  Autor literárnej predlohy: Miloš Krno
  Scenár: Miloš Krno
  Spolupráca na scenári: Ján Lacko
  Kamera: Vladimír Ješina
  Hudba: Milan Novák
  Dramaturgia: Maximilián Nitra
  Architekt: Jiří Červík, st.
  Návrhy kostýmov: Edgar Schmied
  Umelecký maskér: Emília Bobeková
  Strih: Maximilián Remeň
  Zvuk: Pavol Sásik
  Vedúci výroby: Karol Bakoš
  Druhý režisér: Adolf Lachkovič
  Druhý kameraman: Ján Mančuška
  Vedúci výpravy: Vojtech Brázdovič
  Kostymér: Anna Liďáková
  Skript: Oľga Kopalová
  Tvorivá skupina: III. tvorivá skupina Jozefa A. Talla
  Hudba (realizácia)
     Dirigent: Štěpán Koníček
     Hudbu nahral: Filmový symfonický orchestr
  Účinkujúci – odkazy
  Mieczyslaw Czechowicz | ministerský radca Metod Šubík (hlas: Eduard Bindas )
  Zdena Gruberová | Etelka Šubíková
  Tibor Vokoun | Cyro Šubík
  Mária Breinerová | Hanka
  Jiří Holý | policajný prednosta Celo Poliak
  Naďa Kotršová | Jolka Poliaková
  Květa Fialová | Irenka
  Ján Bzdúch | dekan Sollár
  Ján Greššo | Ivan
  Beata Znaková | Kucbelová
  Tibor Bogdan | verejný notár Kucbel
  Jozef Longauer | tajný
  Jozef Mifkovič | tajný
  Emil Kosír | Koso
  Lotár Radványi | hlavný čašník v kaviarni Orient
  Ľubomír Gregor | právnik Singer ml.
  Alena Michalidesová | Julka
  František Kabrheľ | člen správnej rady
  Ján Kusenda | člen správnej rady
  Ernest Šmigura | člen správnej rady
  Michal Belák | legačný radca Kugler
  Igor Fábry | tajomník legačného radcu Kuglera
  Hana Slivková | Kosová
  Jozefína Kurucová | servírka v ľudovom kroji
  Lidvína Mohošová | staršia prostitútka
  Ria Paldiová | prostitútka - blondýna
  Nicol Zábrodská | prostitútka - tmavovláska
  Jozef Úradník | Bachleda
  Teodor Piovarči | Belan
  Tibor Vadaš | Singer starší
  Oľga Vronská | Ivanova domáca
  Vojtech Brázdovič | horár
  Jana Biskupská | dievča v ľudovom kroji
  František Gervai | fotograf na svadbe
  Ján Gubala | gardista
  Jozef Husár | gardista
  Anton Gymerský | primáš Dežo
  Gabriel Gašpar Bogyay | hudobník
  Mikuláš Csengrádi | hudobník
  Marian Greksa | hudobník - hráč na basu
  Juraj Varsányi | hudobník
  Karol Vizvari | hudobník
  Július Major | hudobník
  Štefan Buga | kontráš
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 ; AACR2 (rev.01.06.2021)
  Info
  ***Údaje v spracovaní***
  Kategória
  hraný film
  Cnostný Metod

  Heslo

  Cnostný Metod [film] (1979)
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - umelecká literatúra
  (2) - albumy filmových fotografií
  (184) - fotografie z albumu filmových fotografií
  (8) - distribučné fotografie
  (1) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (23) - fotografie z filmu
  (15) - diapozitívy fotografií z filmu
  (20) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - literárne scenáre
  (1) - technické scenáre
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (12) - články
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (11) - filmové nosiče (archívne)

Slovenská filmová databáza