Katalóg SFÚ (celý)
 1. Slnko v sieti [fotozbierka]

  Fyzický popis
  380 fotografií : čiernobiele
  641 negatívov : čiernobiele
  1 pohľadnica : čiernobiela
  807 digitálnych fotografií : čiernobiele
  288 zdigitalizovaných fotografií : čiernobiele
  1 zdigitalizovaná veľkoformátová fotografia : čiernobiela
  633 zdigitalizovaných negatívov : čiernobiele
  1 zdigitalizovaná pohľadnica : čiernobiela
  Anotácia
  Fotozbierka k filmu: Slnko v sieti (1962).
  Neúplný obsah
  380 čiernobielych fotografií (z toho 288 ks originálnych záberov)
  PH – názov (diela)
  Slnko v sieti (1962)
  PH – všeobecné (tematické)
  slovenské hrané filmy
  PH – druh, žáner, forma
  fotozbierky filmov
  Poznámky
  1 ks čb foto - veľkoformátová (duplikát)
  Osobný fond Margita Tomášková: 5 fotografií

  Autori fotografií: Margita Skoumalová (uvedená pečiatkou na fotografiách), Zuzana Mináčová (uvedená pečiatkou na fotografiách)
  Katalogizácia
  SFU, 09.05.2011 ; AACR2 (rev.02.12.2019)
  Kategória
  fotozbierka
  Odkazy
  (8) - fotografie z nakrúcania filmu
  (19) - distribučné fotografie
  (11) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (16) - fotografie z filmu
  (26) - negatívy fotografií z filmu
Katalóg SFÚ (celý)