Heslár SFÚ
 1. divadelné plagáty

  Variant(y) hesla
  theater posters [eng]
  Pozri tiež
  plagáty [nadriadený pojem]
  divadlo [slo]
  Katalogizácia
  SFU, 03.04.2018 (rev.24.04.2020)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (6) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - publikácie obrazové
  (1) - články
Heslár SFÚ