Heslár SFÚ

 1. zber hrozna

  Variant(y) hesla
  vinobranie [slo]
  Pozri tiež
  zber ovocia [nadriadený pojem]
  hrozno [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 02.10.2014 (rev.23.04.2015)
  Typ hesla
  predmetové heslo

  Slovenská filmová databáza
  (11) - dokumentárny film
  (60) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotozbierka