Heslár SFÚ
 1. návrhy na vyplatenie honorárov

  Pozri tiež
  písomnosti týkajúce sa prípravy a výroby filmov [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.18.06.2013)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (1000+) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (776) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1000+) - jednotka z archívneho fondu
Heslár SFÚ