Heslár SFÚ
 1. distribučné listy

  Pozri tiež
  písomnosti týkajúce sa distribúcie a propagácie filmu [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.08.05.2013)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (1000+) - dok. zložka (filmu)
  (6) - dok. zložka (osobnosti)
  (21) - dok. zložka (predmetová)
  (1000+) - distribučné listy
  Heslár SFÚ
  (1) - žánre, druhy, formy

Heslár SFÚ