Heslár SFÚ
  1. Československá televízia

    Inf. poznámka
    štátna inštitúcia, realizujúca tvorbu televíznych programov a televízne vysielanie.
    Popis
    Ako samostatná rozpočtová organizácia vznikla v roku 1959. Dovtedy existovala spoločne s Československým rozhlasom. Vysielať sa začalo v Prahe 1. mája 1953, postupne sa do vysielania pripojili aj ďalšie štúdia. Z Bratislavy sa začalo vysielať 3.11.1956.
    Variant(y) hesla
    Československá televize [cze]
    ČST [akronym]
    Zdroj(e) overenia
    Encyklopédia Slovenska I. zväzok A-D. – Bratislava: VEDA, 1977. – s. 450.
    Katalogizácia
    SFU, 21.06.2011 (rev.21.06.2011)
    Typ hesla
    názov korporácie
    Slovenská filmová databáza
    (2) - filmový šot
    Katalóg SFÚ
    (1) - publikácie jubilejné (pamätnice)
    (8) - monografie
    (1) - príručky (návody metodické, plány metodické)
    (1) - učebnice
    (3) - zborníky
    (1) - fotozbierka
    (2) - archívny fond
    (10) - články
    Heslár SFÚ
    (2) - korporácie
    (1) - korporácie
    (3) - korporácie

Heslár SFÚ