Heslár SFÚ
 1. Československá televízia

  Inf. poznámka
  štátna inštitúcia, realizujúca tvorbu televíznych programov a televízne vysielanie.
  Popis
  Ako samostatná rozpočtová organizácia vznikla v roku 1959. Dovtedy existovala spoločne s Československým rozhlasom. Vysielať sa začalo v Prahe 1. mája 1953, postupne sa do vysielania pripojili aj ďalšie štúdia. Z Bratislavy sa začalo vysielať 3.11.1956.
  Variant(y) hesla
  Československá televize [cze]
  ČST [akronym]
  Zdroj(e) overenia
  Encyklopédia Slovenska I. zväzok A-D. – Bratislava: VEDA, 1977. – s. 450.
  Katalogizácia
  SFU, 21.06.2011 (rev.21.06.2011)
  Typ hesla
  názov korporácie
  Slovenská filmová databáza
  (2) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - publikácie jubilejné (pamätnice)
  (8) - monografie
  (1) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (1) - učebnice
  (3) - zborníky
  (1) - fotozbierka
  (2) - archívny fond
  (9) - články
  Heslár SFÚ
  (2) - korporácie
  (1) - korporácie
  (2) - korporácie

Heslár SFÚ