Heslár SFÚ

 1. Špilberg, hrad (Česko)

  Inf. poznámka
  hrad
  Popis
  Hrad ležiaci na vrchole rovnomenného vrchu v mestskej časti Brno-střed, na západe katastrálneho územia Město Brno. Hrad bol založený v druhej polovici 13. storočia českým kráľom Přemyslom Otakarom II., z čisto gotického hradu českých kráľov sa v druhej polovici 17. storočia premenil v mohutnú barokovú pevnosť.
  Pozri tiež
  Brno-město (Česko : okres) [cze]
  Zdroj(e) overenia
  www(sk.wikipedia)
  Katalogizácia
  SFU (rev.28.01.2014)
  Typ hesla
  geografický názov

  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot