Heslár SFÚ
 1. dejiny slovenského filmu

  Variant(y) hesla
  dejiny slovenskej kinematografie [slo]
  história slovenskej kinematografie [slo]
  Pozri tiež
  slovenská kinematografia [slo]
  dejiny filmu [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 03.02.2009 (rev.21.04.2020)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (6) - dokumentárny film
  (3) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - autobiografie
  (1) - publikácie jubilejné (pamätnice)
  (16) - monografie
  (1) - učebnice
  (1) - xa1auv
  (8) - zborníky
  (2) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (3) - jednotka z archívneho fondu
  (122) - články

Heslár SFÚ