Heslár SFÚ
 1. Inf. poznámka
  invázia Československa s krycím názvom "operácia Dunaj"
  Popis
  Išlo o vojenský vpád vojsk piatich socialistických krajín Varšavskej zmluvy na čele so Sovietskym zväzom, ktorého výsledkom bola vojenská okupácia československého územia a zvrátenie prebiehajúcich demokratizačných reforiem.
  Variant(y) hesla
  vojenská intervencia, Československo, 1968 [slo]
  Československo, intervencia, 1968 [slo]
  okupácia Československa, 1968 [slo]
  vpád vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, 1968 [slo]
  invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska, 1968 [slo]
  Pozri tiež
  historické udalosti [nadriadený pojem]
  Zdroj(e) overenia
  www(sk.wikipedia)
  Katalogizácia
  SFU, 16.05.2008 (rev.16.12.2020)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (6) - dokumentárny film
  (1) - spravodajský film
  (15) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - zborníky
  (1) - kompaktné disky (CD)
  (7) - DVD/Blu-ray/VHS
  (18) - články

Heslár SFÚ