Heslár SFÚ
 1. slovenské televízne hrané seriály

  Pozri tiež
  televízne hrané seriály [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 26.04.2007 (rev.08.02.2016)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (14) - animovaný film
  (25) - hraný film
  (3) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - ročenky
  (2) - umelecká literatúra
  (2) - filmové plagáty
  (1) - kompaktné disky (CD)
  (1) - gramofónové platne
  (49) - DVD/Blu-ray/VHS
  (162) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (49) - literárne scenáre
  (49) - technické scenáre
  (3) - dialógové listiny filmu
  (38) - jednotka z archívneho fondu
  (625) - články
  (18) - filmové kópie (distribučné)
  (31) - filmové nosiče (archívne)

Heslár SFÚ