Heslár SFÚ
 1. negatívy fotografií z filmov

  Variant(y) hesla
  negatív fotografie z filmu [slo]
  still negative [eng]
  Pozri tiež
  fotografie z filmov [slo]
  diapozitívy fotografií z filmov [slo]
  negatívy filmových fotografií [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.13.09.2012)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika
  Katalóg SFÚ
  (117) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1000+) - negatívy fotografií z filmu
  Heslár SFÚ
  (2) - žánre, druhy, formy

Heslár SFÚ