Heslár SFÚ

 1. ankety

  Poznámky
  HESLO SA POUŽÍVA PRI POPISE FILMOV.
  Variant(y) hesla
  anketa [slo]
  inquiry [eng]
  Pozri tiež
  filmové žánre [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU (rev.02.08.2016)
  Typ hesla
  forma, žáner alebo fyzická charakteristika

  Slovenská filmová databáza
  (11) - dokumentárny film
  (7) - spravodajský film