Heslár SFÚ
 1. Variant(y) hesla
  theater [eng]
  Pozri tiež
  kultúra [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 26.10.2006 (rev.02.08.2011)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (25) - dokumentárny film
  (2) - hraný film
  (4) - spravodajský film
  (154) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - autobiografie
  (2) - bibliografie neperiodické
  (4) - biografie
  (4) - encyklopédie
  (53) - monografie
  (2) - publikácie obrazové
  (2) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (1) - scenáre (knižne vydané)
  (1) - slovníky
  (5) - umelecká literatúra
  (1) - xa1auv
  (14) - zborníky
  (4) - fotografie z filmu
  (1) - negatívy fotografií z filmu
  (2) - fotozbierka
  (152) - články
  Heslár SFÚ
  (1) - korporácie
  (30) - predmetové heslá
  (18) - predmetové heslá
Heslár SFÚ