Heslár SFÚ
 1. slovenské televízne dokumentárne filmy

  Pozri tiež
  televízne dokumentárne filmy [nadriadený pojem]
  Katalogizácia
  SFU, 18.10.2006 (rev.02.11.2013)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (206) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (1) - monografie
  (1) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (6) - albumy filmových fotografií
  (9) - filmové plagáty
  (3) - leták
  (61) - DVD
  (452) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (1) - literárne scenáre
  (2) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (5) - technické scenáre
  (10) - dialógové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (139) - jednotka z archívneho fondu
  (109) - články
  (75) - filmové kópie (distribučné)
  (4) - filmové kópie (konzervačné)
  (43) - filmové nosiče (archívne)

Heslár SFÚ