Neprihlásený používateľ
Heslár SFÚ
 1. Československý film Bratislava

  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Popis
  Podnik Filmová tvorba a distribúcia Bratislava bol od 1.1.1964 premenovaný na Československý film Bratislava a vnútropodnikovo sa členil na: Štúdio hraných filmov, Štúdio dokumentárnych a spravodajských filmov, Štúdio populárno-vedeckých filmov, Laboratória a Požičovňa filmov. Ústredný riaditeľ Československého filmu Smernicou zo dňa 21.12.1966 poveril podnik Československý film Bratislava, aby od 1.1.1967 vykonával funkciu Oblastného riaditeľstva Československého filmu na Slovensku na čele s oblastným riaditeľom. Oblastný riaditeľ Československého filmu Smernicou zo dňa 30.3.1967 organizačne rozčlenil podnik na 5 organizačných jednotiek: Štúdio hraných filmov, Štúdio krátkych filmov, Filmové ateliéry, Požičovňa filmov a Filmové laboratóriá. Názov podniku zrušený listom ústredného riaditeľa Ústredia slovenského filmu zo dňa 26.6.1972. S účinnosťou od 1.7.1972 sa podnik premenoval na Slovenská filmová tvorba Bratislava.
  Variant(y) hesla
  Československý film v Bratislave [slo] [na filmových titulkoch uvedený aj ako]
  Československý film - Bratislava [slo] [na filmových titulkoch uvedený aj ako]
  Pozri tiež
  Filmová tvorba a distribúcia Bratislava [predchádzajúce záhlavie]
  Slovenská filmová tvorba Bratislava [novšie záhlavie]
  Katalogizácia
  SFU (rev.05.07.2018)
  Typ hesla
  názov korporácie
  Slovenská filmová databáza
  (66) - animovaný film
  (576) - dokumentárny film
  (67) - hraný film
  (465) - spravodajský film
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (4) - monografie
  (1) - prehľady (obzory)
  (3) - ročenky
  (5) - filmové poviedky
  (19) - literárne scenáre
  (44) - zmluvy (príprava filmu)
  (1) - rozpočty filmu
  (5) - technické scenáre
  (3) - vyúčtovania filmu
  (2) - výrobné listy filmu
  (3) - archívny fond
  (193) - jednotka z archívneho fondu
  (3) - články
  Heslár SFÚ
  (1) - korporácie
  (2) - korporácie
  (1) - 210m

Heslár SFÚ

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.