Heslár SFÚ
 1. 35 let NHKG Ostrava [film] (1986)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film
  Réžia
  Štefan Kamenický
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  čeština
  Variant(y) hesla
  35 let Nové huti Klementa Gottwalda [cze] [rozpis skratky v názve filmu]
  Katalogizácia
  SFU (rev.22.08.2019)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (3) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (1) - námety
  (2) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zmluvy (príprava filmu)
  (6) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (1) - technické scenáre
  (17) - denné správy o realizácii filmu
  (6) - zmluvy (výroba filmu)
  (3) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (2) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (17) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Heslár SFÚ