Neprihlásený používateľ
Heslár SFÚ
 1. Slovenský filmový ústav (1999 -) (Bratislava, Slovensko)

  Krajina
  Slovensko
  Popis
  Slovenský filmový ústav bol založený 1. apríla 1963 v Bratislave. Jeho súčasťou sa stal filmový archív vtedajšej Ústrednej požičovne filmov, ktorý založil v roku 1958 Ivan Rumanovský. Po obnovení činnosti Československého filmového ústavu v Prahe bol ešte v roku 1963 SFÚ ustanovený za jeho pobočku a krátko na to bol počas Kongresu Medzinárodnej federácie filmových archívov FIAF odsúhlasený štatút spoločného archívu ČSFÚ Praha a SFÚ Bratislava. K 1. januáru 1991 bol SFÚ vyčlenený z organizačnej pôsobnosti Slovenskej filmovej tvorby a na základe rozhodnutia Ministerstva kultúry SR bol zriadený Slovenský filmový ústav – Národné kinematografické centrum ako samostatná príspevková organizácia priamo riadená ministerstvom kultúry. K 1. januáru 1997 organizácia zmenila názov na Národné centrum pre audiovizuálne umenie (NCAVU). K 1. augustu 1998 došlo opäť k zmene názvu na Slovenský filmový ústav. Základnými organizačnými zložkami SFÚ sa stali Národný filmový archív a Národné kinematografické centrum. Prvým z doterajších riaditeľov inštitúcie bol Ján Komiňár, ktorý túto funkciu zastával najdlhšie (1963 - 1970). Nasledovali: Arnold J. Fraňo (1971 - 1973), Štefan Sedlák (1973, 1974 - 1977), Jozef Majchrák (1973 - 1974), Štefan Šmátrala (1974, 1977 - 1980), Jozef Veľký (1980 - 1981, 1983 - 1984), Ján Slovinec (1981 - 1983), Svetozár Švehlák (1985 - 1989), Igor Ličko (1989 - 1990), Štefan Vraštiak (1990, 1995 - 1996), Martin Šmatlák (1991 - 1993), Emil Lehuta (1993 - 1995), Vladimír Ondruš (1996), Eduard Klenovský (1996 - 1997), Pavol Janík (1997), Marián Kováčik (1997 - 1998), Peter Dubecký (1999-). Z prvého sídla v priestoroch Filmového klubu na Rybnom námestí sa v roku 1968 SFÚ presťahoval na Grösslingovú ulicu, kde sídli dodnes. Od roku 2001 je SFÚ členom Medzinárodnej federácie filmových archívov (FIAF), od roku 2006 je členom medzinárodnej organizácie European Film Promotion (EFP), v zameraní najmä na prezentáciu audiovizuálnej kultúry a priemyslu Slovenskej republiky. Ďalej je SFÚ členom Slovenskej asociácie knižníc (SAK), Slovenskej asociácie producentov v audiovízii (SAPA) a prostredníctvom kancelárie MEDIA Desk aj siete European Documentary Network (EDN). V roku 2022 bol SFÚ ocenený portálom TRANSPAREX za vynikajúce výsledky v oblasti verejného obstarávania a získal Certifikát Zodpovedný obstarávateľ 2021 s hodnotením A+.
  Variant(y) hesla
  SFÚ [akronym]
  Slovak Film Institute (1999 -) [eng]
  Institut du Film Slovaque (1999 -) [fre]
  Slowakische Filminstitut (1999 -) [ger]
  Slovaški filmski inštitut (1999 -) [slv]
  Slovački filmski institut (1999 -) [scr]
  Pozri tiež
  Národné centrum pre audiovizuálne umenie (1997 - 1999) (Bratislava, Slovensko) [predchádzajúce záhlavie]
  Zdroj(e) overenia
  www(Slovenský filmový ústav) (informácia o vzniku a histórii inštitúcie)
  Katalogizácia
  SFU (rev.15.11.2022)
  Typ hesla
  názov korporácie
  Slovenská filmová databáza
  (232) - animovaný film
  (1000+) - dokumentárny film
  (399) - hraný film
  (1000+) - spravodajský film
  (11) - filmový šot
  (1) - xxxx
  Katalóg SFÚ
  (1) - autobiografie
  (3) - bibliografie neperiodické
  (2) - biografie
  (1) - publikácie jubilejné (pamätnice)
  (116) - monografie
  (11) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (33) - ročenky
  (31) - zborníky
  (23) - fotozbierka
  (7) - kalendáre nástenné
  (87) - DVD/Blu-ray/VHS
  (1) - dok. zložka (korporácie)
  (1) - archívny fond
  (809) - články
  (12) - súborné záznamy periodík
  (1) - xxxx
  Heslár SFÚ
  (5) - podujatia - súvisiaca autorita
  (1) - podujatia
  (2) - korporácie
  (4) - korporácie
  (1) - korporácie - súvisiaca autorita
  (1) - heslá FIAF (korporácie)
  (1) - predmetové heslá
  (1) - xxxx

Heslár SFÚ

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.