Heslár SFÚ
 1. Plánovanie pre budúcnosť [film] (1986)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film
  Réžia
  Marcela Plítková
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  Územné plánovanie [sma] [názov na dialógovej listine]
  Územnoplánovacia dokumentácia [sma] [pracovný názov]
  Katalogizácia
  SFU (rev.03.09.2014)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (5) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (1) - námety
  (1) - literárne scenáre
  (1) - odborné literárne predlohy
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zmluvy (príprava filmu)
  (7) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (10) - denné správy o realizácii filmu
  (10) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (20) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (1) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)
Heslár SFÚ