Heslár SFÚ
 1. Ľahostajnosť alebo nevedomosť [film] (1989)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film s prvkami hraného filmu
  Réžia
  Karol Floreán
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  Indifference or ignorance [eng] [anglický preklad názvu]
  Katalogizácia
  SFU (rev.26.01.2015)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (5) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (1) - odborné literárne predlohy
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zmluvy (príprava filmu)
  (6) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (1) - rozpočty filmu
  (1) - technické scenáre
  (1) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (5) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (2) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (14) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (3) - filmové nosiče (archívne)

Heslár SFÚ