Heslár SFÚ

  1. Mesto na Dunaji [film] (1985)

    Inf. poznámka
    animovaný film
    Réžia
    Rudolf Urc
    Krajina
    Slovensko ; (Československo)
    Jazyk
    slovenčina
    Variant(y) hesla
    The town on the Danube [eng] [anglický preklad názvu]
    Katalogizácia
    SFU (rev.14.12.2012)
    Typ hesla
    unifikovaný názov

    Filmografický popis

    (1) - animovaný film
    Katalóg SFÚ
    (2) - fotografie z nakrúcania filmu
    (1) - fotozbierka
    (1) - dok. zložka (filmu)
    (2) - námety
    (1) - literárne scenáre
    (3) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
    (5) - zmluvy (príprava filmu)
    (5) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
    (1) - výrobné plány filmu
    (2) - rozpočty filmu
    (2) - technické scenáre
    (3) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
    (1) - denné správy o realizácii filmu
    (2) - zmluvy (výroba filmu)
    (3) - vyúčtovania filmu
    (2) - titulkové listiny filmu
    (1) - výrobné listy filmu
    (18) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
    (1) - distribučné listy
    (1) - jednotka z archívneho fondu
    (4) - filmové kópie (distribučné)
    (1) - filmové kópie (konzervačné)
    (5) - filmové nosiče (archívne)