Heslár SFÚ
 1. Mesto na Dunaji [film] (1985)

  Inf. poznámka
  animovaný film
  Réžia
  Rudolf Urc
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  The town on the Danube [eng] [anglický preklad názvu]
  Katalogizácia
  SFU (rev.14.12.2012)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - animovaný film
  Katalóg SFÚ
  (2) - fotografie z nakrúcania filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (2) - námety
  (1) - literárne scenáre
  (3) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (5) - zmluvy (príprava filmu)
  (5) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (2) - rozpočty filmu
  (2) - technické scenáre
  (3) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (1) - denné správy o realizácii filmu
  (2) - zmluvy (výroba filmu)
  (3) - vyúčtovania filmu
  (2) - titulkové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (18) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Heslár SFÚ