Heslár SFÚ
 1. Janko Hraško na hodine chémie [film] (1986)

  Inf. poznámka
  animovaný film
  Réžia
  Viktor Kubal
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Variant(y) hesla
  Janko Hraško na chémii [slo] [názov na distribučnom liste]
  Tom Thumb at the chemistry lesson [eng] [anglický preklad názvu]
  Jeannot Petit Pois et la leçon de chimie [fre] [francúzsky preklad názvu]
  Katalogizácia
  SFU (rev.10.07.2017)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - animovaný film
  Katalóg SFÚ
  (5) - fotografie z nakrúcania filmu
  (10) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - námety
  (1) - literárne scenáre
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (4) - zmluvy (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (2) - rozpočty filmu
  (1) - technické scenáre
  (2) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (2) - zmluvy (výroba filmu)
  (3) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (1) - hudobné zostavy filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (24) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - distribučné listy
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (5) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)

Heslár SFÚ