Heslár SFÚ
 1. Čierny hrad [film] (1987)

  Inf. poznámka
  animovaný film
  Réžia
  Barbara Eckhold
  Krajina
  Slovensko, Nemecko ; (Československo, Nemecká demokratická republika)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  Black castle [eng] [anglický preklad názvu]
  Die schwarze Burg [ger] [nemecký preklad názvu]
  Katalogizácia
  SFU (rev.04.03.2022)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - animovaný film
  Slovenská filmová databáza
  (1) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (9) - fotografie z nakrúcania filmu
  (7) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (4) - diapozitívy z nakrúcania filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - filmové poviedky
  (4) - literárne scenáre
  (1) - explikácie (príprava filmu)
  (3) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (1) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (4) - zmluvy (príprava filmu)
  (9) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (2) - rozpočty filmu
  (3) - technické scenáre
  (2) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (14) - zmluvy (výroba filmu)
  (1) - vyúčtovania filmu
  (5) - komentáre filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (24) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (10) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)

Heslár SFÚ