Heslár SFÚ
 1. Automaty [film] (1985)

  Inf. poznámka
  animovaný film
  Réžia
  Jaroslav Baran ; Marian Kimlička ; Vladimír Malík ; Miloslav Šuster
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Variant(y) hesla
  The automats [eng] [anglický preklad názvu]
  Pozri tiež
  Minútky [slo] [z cyklu]
  Katalogizácia
  SFU (rev.28.01.2015)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - animovaný film
  Katalóg SFÚ
  (1) - fotografie z nakrúcania filmu
  (4) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (5) - námety
  (1) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (25) - zmluvy (príprava filmu)
  (18) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (1) - výrobné plány filmu
  (2) - rozpočty filmu
  (8) - technické scenáre
  (2) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (7) - denné správy o realizácii filmu
  (11) - zmluvy (výroba filmu)
  (2) - vyúčtovania filmu
  (1) - titulkové listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (23) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (2) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (5) - filmové nosiče (archívne)
  (1) - digitálne nosiče (archívne)
Heslár SFÚ