Heslár SFÚ
 1. slovenské hrané filmy

  Variant(y) hesla
  slovak feature films [eng]
  Pozri tiež
  hrané filmy [nadriadený pojem]
  slovenská kinematografia [slo]
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.23.05.2014)
  Typ hesla
  predmetové heslo
  Slovenská filmová databáza
  (2) - animovaný film
  (10) - dokumentárny film
  (761) - hraný film
  (149) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (3) - autobiografie
  (3) - biografie
  (8) - katalógy zväzkové
  (2) - publikácie jubilejné (pamätnice)
  (94) - monografie
  (4) - publikácie obrazové
  (2) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (15) - ročenky
  (6) - scenáre (knižne vydané)
  (1) - učebnice
  (144) - umelecká literatúra
  (30) - zborníky
  (6) - práce diplomové (Mgr., Ing.)
  (1) - práce dizertačné doktorandské (PhD., Dr.)
  (161) - albumy filmových fotografií
  (306) - fotografie z nakrúcania filmu
  (132) - distribučné fotografie
  (1000+) - negatívy fotografií z nakrúcania filmu
  (1000+) - fotografie z filmu
  (1000+) - diapozitívy z nakrúcania filmu
  (131) - diapozitívy fotografií z filmu
  (1000+) - negatívy fotografií z filmu
  (16) - civilné fotografie
  (523) - fotozbierka
  (1000+) - filmové plagáty
  (2) - plagáty podujatia
  (253) - leták
  (5) - reklamné plagáty
  (34) - kompaktné disky (CD)
  (7) - xa1jgp
  (558) - DVD
  (890) - dok. zložka (filmu)
  (1) - dok. zložka (predmetová)
  (76) - námety
  (34) - synopsy
  (130) - filmové poviedky
  (890) - literárne scenáre
  (10) - odborné literárne predlohy
  (35) - explikácie (príprava filmu)
  (1000+) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (531) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (596) - zmluvy (príprava filmu)
  (1000+) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (5) - výrobné plány filmu
  (11) - rozpočty filmu
  (515) - technické scenáre
  (9) - explikácie (výroba filmu)
  (169) - zápisy/výpisy z porád (výroba filmu)
  (252) - denné správy o realizácii filmu
  (56) - zmluvy (výroba filmu)
  (8) - vyúčtovania filmu
  (13) - titulkové listiny filmu
  (376) - dialógové listiny filmu
  (285) - montážne listiny filmu
  (522) - listiny podtitulkov
  (5) - komentáre filmu
  (364) - výrobné listy filmu
  (216) - nešpecifikované písomnosti (výroba filmu)
  (372) - distribučné listy
  (1) - tlačové správy
  (2) - presskit
  (6) - pozvánky
  (45) - nešpecifikované písomnosti (distribúcia a propagácia filmu)
  (2) - archívny fond
  (1000+) - jednotka z archívneho fondu
  (1000+) - články
  (40) - čísla periodík
  (1000+) - filmové kópie (distribučné)
  (245) - filmové kópie (konzervačné)
  (30) - filmové kópie (depozitné)
  (11) - filmové kópie (akvizičné)
  (2) - filmové kópie (nekompletné)
  (2) - filmové kópie (pracovné)
  (1000+) - filmové nosiče (archívne)
  (3) - filmové nosiče (depozitné)
  (44) - digitálne nosiče (archívne)

Heslár SFÚ