Heslár SFÚ
 1. Žilina (Slovensko)

  Inf. poznámka
  mesto
  Popis
  Žilina je listinne doložená z roku 1208, mestské výsady boli potvrdené v roku 1321 Karolom Róbertom, spolu s právom trhov a míľovým právom. Žilina leží na okraji Žilinskej kotliny pri vyústení riek Rajčianky a Kysuce do Váhu.
  Variant(y) hesla
  Zsolna (Slovensko) [hun]
  Sillein (Slovensko) [ger]
  Solna(Slovensko) [lat]
  Pozri tiež
  Žilina - okolie (Slovensko) [slo]
  Žilina (Slovensko : okres) [nadriadený pojem]
  Zdroj(e) overenia
  Encyklopédia miest a obcí Slovenska. - Lučenec: PS-LINE, 2005. - s. 376-378.
  www(e-obce.sk)
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.20.11.2012)
  Typ hesla
  geografický názov
  Slovenská filmová databáza
  (6) - dokumentárny film
  (12) - hraný film
  (2) - spravodajský film
  (96) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (4) - fotografie z nakrúcania filmu
  Heslár SFÚ
  (151) - osobnosti
  (11) - geografické heslá
  (1) - geografické heslá
Heslár SFÚ