Heslár SFÚ

 1. Nástup

  Krajina
  Slovensko ; (Slovensko (1939-45))
  Popis
  Akciová spoločnosť Nástup vznikla v roku 1939. Jej najvyšším orgánom bola správna rada, v ktorej zasadali zástupcovia ministerstiev vnútra, hospodárstva, financií, školstva a Tatra banky. Pri spoločnosti sa zriadil Fond pre zveľaďovanie slovenskej filmovej výroby. Spoločnosť dostala zo zákona výhradné právo výroby, dovozu, vývozu a distribúcie filmov na území Slovenského štátu. Spoločnosť vyrábala týždenník Nástup a dokumentárne filmy. Hneď po oslobodení prebrala spoločnosť Nástup národná správa. V roku 1945 na návrh Zväzu slovenských filmových pracovníkov a Povereníctva informácií bola zriadená Slovenská filmová spoločnosť, až do vzniku Československého štátneho filmu (1948) fungoval Slofis ako výrobný a distribučný podnikový útvar.
  Variant(y) hesla
  Slovenská filmová účastinná spoločnosť Nástup [slo]
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.30.05.2019)
  Typ hesla
  názov korporácie

  Slovenská filmová databáza
  (14) - dokumentárny film
  (1) - hraný film
  (388) - spravodajský film
  (246) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (1) - príručky (návody metodické, plány metodické)
  (1) - fotozbierka
  (94) - filmové plagáty
  (10) - články
  Heslár SFÚ
  (1) - korporácie