Heslár SFÚ
 1. Slovenská televízia Bratislava

  Variant(y) hesla
  STV [---]
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.26.06.2007)
  Typ hesla
  názov korporácie
  Slovenská filmová databáza
  (150) - animovaný film
  (14) - dokumentárny film
  (2) - hraný film
  (1) - spravodajský film
  (11) - filmový šot
  Katalóg SFÚ
  (2) - monografie
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - archívny fond
  (1) - jednotka z archívneho fondu
  (18) - články
  Heslár SFÚ
  (6) - podujatia
  (1) - korporácie
  (2) - korporácie
  (1) - názvy filmových diel

Heslár SFÚ