Heslár SFÚ

 1. Od Tatier po Azovské more [film] (1942)

  Inf. poznámka
  dokumentárny film
  Réžia
  Ivan Július Kovačevič
  Krajina
  Slovensko ; (Slovensko (1939-45))
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  From the Tatras to the sea of Azov [eng] [anglický preklad názvu]
  Von der Tatra zum Asowschen Meer [ger] [nemecký distribučný názov]
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.25.11.2019)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - dokumentárny film
  Slovenská filmová databáza
  (2) - dokumentárny film - iná súvislosť
  Katalóg SFÚ
  (3) - fotografie z filmu
  (1) - fotozbierka
  (1) - filmové plagáty
  (1) - plagáty podujatia
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (3) - články