Heslár SFÚ
 1. Havrania cesta [film] (1962)

  Inf. poznámka
  hraný film (filmová dráma)
  Réžia
  Martin Hollý , ml.
  Krajina
  Slovensko ; (Československo)
  Jazyk
  slovenčina
  Variant(y) hesla
  Crows fly over [eng] [anglický preklad názvu]
  A varjak útján [hun] [maďarský preklad názvu na slovenskom distribučnom liste]
  La strada del corvo [ita] [taliansky preklad názvu]
  Katalogizácia
  SFU, 02.07.2003 (rev.20.01.2022)
  Typ hesla
  unifikovaný názov

  Filmografický popis

  (1) - hraný film
  Katalóg SFÚ
  (1) - albumy filmových fotografií
  (68) - fotografie z nakrúcania filmu
  (19) - distribučné fotografie
  (182) - fotografie z filmu
  (20) - negatívy fotografií z filmu
  (1) - fotozbierka
  (2) - filmové plagáty
  (1) - leták
  (1) - dok. zložka (filmu)
  (1) - filmové poviedky
  (2) - literárne scenáre
  (10) - posudky a hodnotenia (príprava filmu)
  (2) - zápisy/výpisy z porád (príprava filmu)
  (6) - zmluvy (príprava filmu)
  (10) - nešpecifikované písomnosti (príprava filmu)
  (2) - technické scenáre
  (1) - dialógové listiny filmu
  (1) - montážne listiny filmu
  (1) - výrobné listy filmu
  (1) - distribučné listy
  (1) - archívny fond
  (2) - jednotka z archívneho fondu
  (93) - články
  (4) - filmové kópie (distribučné)
  (1) - filmové kópie (konzervačné)
  (9) - filmové nosiče (archívne)

Heslár SFÚ